St. Antoniusgilde officieel geïnstalleerd tijdens feestelijke bijeenkomst

14 januari 2007
De priester-dichter A.H.J. van Delft, pastoor in St. Anthonis van 1927-1956, vertelde het in de na-oorlogse jaren al: “Als Sint. Tunnis feest viert, feest de hemel mee!”. Het leek er weer op. Tussen dagen van regen, wind en storm was het die 14e januari een prachtige dag. De zonnestralen drongen tijdens de plechtige eucharistieviering door de glas-in-lood ramen van de schilder-glazenier Henri Jonas de volle parochiekerk binnen, terwijl de leden van het St. Antoniusgilde de eed aflegden. Ook burgemeester Jos Verbeeten, de grote inspirator van de heroprichting, en pastoor Frans van Spreeuwel, beiden gildebroeder, legden de eed af.

Na het planten van de gildeboom in het Antoniuspark was er een druk bezochte receptie waar vertegenwoordigers van vele gilden uit de regio en daarbuiten aanwezig waren.

Maandag 5 februari a.s. komen de leden van het gilde om 20.00 uur bij Bos bij elkaar om de officiële presentatie te evalueren. Tevens zal tijdens deze ledenvergadering gesproken worden over de activiteiten van dit jaar. Het voornemen van de overheid is om bij diverse gebeurtenissen, activiteiten en/of vieringen in St. Anthonis met het voltallige gilde aanwezig te zijn. Veel gildezilver uit vroeger tijden en het onlangs ontvangen juweel hebben inmiddels een plek gevonden in een vitrine in de hal van het gemeentehuis. Hier kan iedereen deze prachtige zilveren voorwerpen bekijken.