Koningschieten

Tijdens het jaarlijkse ‘koningschieten’ wordt bepaald wie er de functie van koning(in) zal gaan bekleden. Degene die tijdens het koningschieten de vogel naar beneden schiet, is koning(in) voor bepaalde tijd: tot aan het volgende koningschieten waar iedere gildebroeder of -zuster de mogelijkheid heeft de volgende koning(in) te worden.

De volgende gildebroeders/-zusters hebben de functie van koning(in) bekleed:
2021: Sjaak Peeters
2019: Henk Derks
2018: Gerrit Wientjes
2017: Maria van Erp
2016: Marcel Hermens
2015: Maria van Erp
2014: Wiel Peeters
2013: Jan van Tilborg
2012: Gerrit Aben
2011: Maria van Erp
2010: Marcel van Erp
2009: Hetty Arts
2008: Louis van der Zanden
2007: Harrie van Erp