Overheid

Koning: Henk Derks
Hoofdman: Jos Verbeeten
Deken-schrijver: Arno Rombouts
Deken-schatbewaarder: Noud van Lankveld
Deken-gildebode: Thijs van Tilborg

Koning(in)
De koning(in) is geen gekozen functie, deze functie wordt bezet door degene die bij het koningschieten de vogel naar beneden schiet. De functie van koning(in) wordt dan ook voor bepaalde tijd ingevuld: tot aan het volgende koningschieten waar iedere gildebroeder en -zuster de mogelijkheid heeft de volgende koning(in) te worden.

Hoofdman
Aan het hoofd van het gilde staat de hoofdman. Hij wordt voor onbepaalde tijd gekozen. De hoofdman heeft de leiding in de vergaderingen en zet als eerste zijn handtekening onder gildedocumenten. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door een ander bestuurslid. Hij is vertegenwoordiger van het gilde naar buiten bij activiteiten en bijzondere evenementen.

Deken-schrijver
De deken-schrijver wordt voor onbepaalde tijd gekozen. Hij vult in de rol van secretaris: het bijhouden van besluiten, notulen, ledenregister, het archief en de schriftelijke communicatie binnen en buiten het gilde. Het opstellen van uitnodigingen voor vergaderingen, activiteiten en bijzondere evenementen. Tijdens schietwedstrijden zorgt hij dat de uitslagen correct op papier worden gezet. Hij zorgt jaarlijks voor een overzicht van de activiteiten van en gebeurtenissen binnen het gilde.

Deken-schatbewaarder
De deken-schatbewaarder wordt voor onbepaalde tijd gekozen. Hij vult in de rol van penningmeester: het bijhouden van de financiën in alle opzichten. Hij zorgt voor de tijdige inning van de contributie door de (aspirant-)leden. Hij is tevens verantwoordelijk voor de registratie en het toezicht op het beheer van de bezittingen van het gilde zoals het zilver. Hij zorgt jaarlijks voor een financieel verslag van het gilde.

Deken-gildebode
De deken-gildebode wordt voor onbepaalde tijd gekozen. Hij vervult de rol van “boodschapper’ van het gilde: het aanzeggen van vergaderingen, activiteiten en bijzondere evenementen en het ‘aanspreken’ van overleden gildeleden bij de leden van de broederschap. De deken-gildebode oefent tevens de controle uit op de aanwezigheid bij activiteiten. Ongeoorloofde afwezigheid wordt gemeld bij de overheid.