Spanning op de Brink in St. Anthonis

De schutters van het gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt gaan op zondag 29 mei strijden om het koningschap.

Er is spanning onder de leden want er zijn meerdere kandidaten die de (nieuwe) koning van het gilde willen worden. Sommigen hebben kenbaar gemaakt tot het uiterste door te willen gaan. Het vervullen van het koningschap is een eer. De Caert geeft de functie van de koning weer: “De koning moet bij alle vergaderingen en gebeurtenissen van het gilde aanwezig zijn. De gildekoning is van onbesproken gedrag en bestuurt en regeert niet. De koning is het gezag, maar hij oefent dit niet uit; hij is symbool van het gezag. Hij draagt het juweel en betreedt als eerste het gildehuis en wordt als eerste bediend. De koning draagt de eer en de waardigheid van het St. Antoniusgilde”.

De wens om koning te worden is dit jaar extra groot want de nieuwe koning wordt een jubileum-koning. In januari is het 10 jaar gelden dat het gilde zich na de heroprichting presenteerde en in de parochiekerk de eerste leden werden geïnstalleerd door het afleggen van de eed van trouw. Volgend jaar wordt dit jubileum natuurlijk gevierd. Ook de gemeenschappen van St. Anthonis en Ledeacker kunnen hier aan deelnemen. Maar voor het zover is moet eerst de vogel geschoten worden. En dat vergt tijd en spanning. Scheidende koning Maria van Erp heeft er, volgens goed gebruik, voor gezorgd dat de nieuwe vogel er prachtig uitziet.

Voor het gilde begint op 29 mei de dag al vroeg. Om 07.30 uur zal de gildebode op diverse plekken in het dorp het koningschieten aankondigen door het voorlezen van de proclamatie van de overheid. Voor de Plechtige Eucharistieviering van 10.30 uur worden koning Maria van Erp en haar prins-gemaal door het voltallige gilde afgehaald. Na de Eucharistieviering is de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk gezag. Hierna krijgen de leden en genodigden een Brabantse koffietafel aangeboden.

Om ongeveer 13.30 uur zal op de Brink het koningschieten beginnen. Nadat het gilde drie maal rond de schutsboom is getrokken, wordt de boom omlaag gehaald, waarna de huidige koning de vogel op de boom plaatst. Dan wordt, onder het roeren van de trom, de boom opgehaald. De hoofdman ontdoet vervolgens de koning van het juweel. Hiermee legt hij de functie neer en treedt daarmee terug uit de overheid van het gilde. De scheidende koning biedt tevens zijn koningsschild aan de hoofdman aan.

Aansluitend kan de wedstrijd beginnen nadat de pastoor een gebed op voorspraak van H. Antonius Abt, de schutspatroon, heeft uitgesproken. Er wordt gebeden dat het ‘schot van geluk’ een goede koning zal aanwijzen. De boom wordt eerst “gevrijd” door burgemeester Sijbers, namens de wereldlijke overheid en vervolgens door pastoor Van der Sluis, namens de kerkelijke overheid. Daarna zullen de leden, na loting, beurtelings proberen de vogel van de paal te schieten. Natuurlijk wordt het een spannende wedstrijd.

De gildebroeder of -zuster die de vogel naar beneden schiet is tot het volgende koning-schieten de koning. Zodra de nieuwe koning is geïnstalleerd en het juweel is omhangen zullen de kerkklokken luiden. Aansluitend zal burgemeester Sijbers, namens het gemeentebestuur, de erewijn aanbieden. Pas daarna mag de nieuwe koning de felicitaties van alle gildebroeders en –zusters en de belangstellenden in ontvangst nemen.

Iedereen is op zondagmiddag 29 mei op de St. Tunnisse Brink van harte welkom om de spanning om wie koning wordt, mee te beleven.

Maria van Erp weer koning!

[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20150607 Koningschieten”]

Het St. Antoniusgilde in St. Anthonis vierde 7 juni Sacramentsdag met het koningschieten. Vroeg in de ochtend waren gildebode en tamboer op pad om in het dorp het jaarlijks traditionele evenement bekend te maken. Nadat het gilde het oude koningspaar aan huis had afgehaald was met  de plechtige Eucharistieviering, waarin gildeheer pastoor Van der Sluis voorging, de opening van deze jaarlijkse feestdag van het gilde.

Na een heerlijke koffietafel bij de 3 Burgemeesters begon rond 1 uur ’s middags de ceremonie van het koningschieten. Het werd een prachtige, sportieve wedstrijd met veel publieke belangstelling rond de mooie Brink. Een extra sterke vogel moest de wedstrijd spannend maken. Gemiddeld 125 raak schoten zouden nodig zijn om de vogel te laten vallen. Bij het naderen van de 100 raak schoten werd het bijzonder spannend. Stukken gips werden er af geschoten maar de vogel bleef hangen. Intussen waren de oude koningen nog steeds in de race met concurrentie van enkele andere schutters.

Om half 4 viel de vogel na 101 raak schoten naar beneden. Het was Maria van Erp die zich de koning 2015 van het St. Antoniusgilde mag noemen. Ook in 2011 schoot Maria zich tot koning. Na de inhuldiging werd de door het gemeentebestuur geschonken erewijn gedronken en kon de nieuwe koning de felicitaties in ontvangst nemen. De kerkklokken werden geluid en zo werd de dorpsgemeenschap in kennis gesteld van de nieuw koning.

Zondag 14 juni gaat het St. Antoniusgile met de nieuwe koning naar de vrije gildedag in Gassel.

Koningschieten op de Brink in St. Anthonis

Op zondag 7 juni a.s., op de viering van Sacramentsdag, is het jaarlijkse koningschieten en teren van het Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt. Voor het gilde één van de hoogtepunten van het jaar. Want wie wordt de nieuwe koning van het gilde, wie wordt de 9e koning?

De koning is de belangrijkste persoon bij het gilde. Zonder koning kan een gilde niet naar buiten treden en mag het vaandel niet worden gezwaaid. De koning draagt de eer en de waardigheid van het St. Antoniusgilde. Hij moet bij alle vergaderingen en gebeurtenissen van het gilde aanwezig zijn. Om 07.00 uur zal de gildebode op diverse plekken in het dorp het te koningschieten aankondigen door het voorlezen van de proclamatie van de overheid. Een tamboer zal hem vergezellen.

Om 09.45 uur gaat het gilde het koningspaar Wiel en Corrie Peeters, zoals gebruikelijk, aan huis, Noordkant 18 A, afhalen. Om 10.30 uur is de Eucharistieviering met Gilde-eer. Na afloop van de viering is de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk gezag en vervolgens is er voor de leden een Brabantse koffietafel.

Om ongeveer 13.00 uur begint op de Brink de ceremonie van het koningschieten. Nadat het gilde drie maal rond de schutsboom is getrokken, wordt de boom omlaag gehaald, waarna de huidige koning, Wiel Peeters, de vogel op de boom plaatst. Dan wordt, onder het roeren van de trom, de boom opgehaald. De hoofdman ontdoet vervolgens de koning van het juweel. Hiermee legt de koning zijn functie neer en treedt daarmee terug uit de overheid van het gilde. Hij biedt tevens zijn koningsschild aan de hoofdman aan. Aansluitend kan de wedstrijd beginnen.

Alleen de leden die geïnstalleerd zijn en de eed hebben afgelegd mogen aan het koningschieten deelnemen. De boom wordt eerst “gevrijd” door de burgemeester, namens de wereldlijke overheid en vervolgens door de pastoor, Norbert van der Sluis, namens de kerkelijke overheid. Daarna zullen de leden, na loting, beurtelings proberen de vogel van de paal te schieten. Natuurlijk wordt een spannende wedstrijd. De gildebroeder of -zuster die de vogel naar beneden schiet is tot het volgende koning-schieten de koning(in). Bij het laatste koningschieten waren slechts 77 schoten gelost. Al na 61 raak-schoten viel de vogel naar beneden.

Zodra de nieuwe koning is geïnstalleerd en het juweel is omhangen zullen de kerkklokken luiden. Natuurlijk is iedereen op zondagmiddag 7 juni op de Brink van harte welkom om de span-ning om wie koning wordt, mee te beleven. Er is beslist een gezellige sfeer op de St. Tunnisse Brink.

Viering 750 jaar Sacramentsdag en koningschieten

Onze kerk kent zeven sacramenten, tekenen van Gods nabijheid. Ze drukken in woorden, tekens en gebaren uit wat je voor een deel niet kunt zien: de aanwezigheid en het werken van God in het leven van mensen. Het zijn ontmoetingsmomenten met Jezus Christus.

De Eucharistie (dankzegging) is bron en hoogtepunt van ons katholieke geloof. Het sterven en verrijzen van Christus leeft voort in de “offermaaltijd des Heren”, de heilige Mis. In de Eucharistie (de communie) is Christus zelf aanwezig onder de gedaanten van brood en wijn en daarmee hét voedsel voor ons leven.Van alle sacramenten wordt het Heilig Sacrament des Altaars met de meeste luister omge-ven. Met muziek, bloemen, kaarslicht en kostbare materialen zoals goud en zilver wordt Christus’ aanwezigheid in de Eucharistie geëerd. Het gebruik om de heilige hostie ter aanbidding uit te stellen en in processie rond te dragen is in de dertiende eeuw ontstaan. Dat is onder andere te danken aan de heilige Juliana de Cornillon, afkomstig uit Luik. In een visioen zou Christus aan deze Augustines hebben gevraagd de devotie tot het Heilig Sacra-ment te verspreiden. Juliana spande zich in om deze wens te vervullen en mede door haar toedoen stelde paus Urbanus IV in 1264 het feest van Sacramentsdag in. Aan Thomas van Aquino vroeg hij om passende hymnen en gebeden te maken. Dit jaar is het dus 750 jaar geleden dat Sacramentsdag door de Paus werd uitgeroepen tot een Feest voor de hele universele kerk.

Om het Heilig Sacrament te kunnen tonen werden aanvankelijk reliekschrijnen gebruikt. Later werden monstransen ontworpen (monstrare = tonen). Door middel van een dubbele, gouden ring –de lunula- wordt de hostie geplaatst in het centrum van de monstrans. Bekend is de torenmonstrans, langwerpig van vorm, wijzend naar de hemel en door zijn pinakels, beeldjes en nissen gelijkend op een gotische kathedraal. Ook bekend is de zonne- of stralen-monstrans.

Naast een religieus feest is Sacramentsdag ook een cultuurhistorisch feest (denk aan bloem-tapijten op vele plaatsen, deelname van gilden en muziekgezelschappen). Bij de processies hebben de schutters van oorsprong een belangrijke taak: het beschermen van het Allerheiligste.

Het gilde van St. Anthonis draagt de naam: Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt. De verering voor het Heilig Sacrament is in het verleden in dit dorp ook aanleiding geweest voor de naamgeving van het gilde. Sacramentsdag is ook voor het gilde een feestdag. Het is dan ook vanzelfsprekend dat tijdens de viering van Sacramentsdag op zondag 22 juni in de kerk van St. Anthonis 750 jaar instelling van het Heilig Sacrament wordt herdacht.

In 2010 is de Sacramentsprocessie in St. Anthonis weer ingevoerd. Het Heilig Sacrament wordt in processie rond de Brink gedragen. Dit jaar heeft de processie dus een bijzonder karakter.

De Plechtige Eucharistieviering met gilde-eer en een processie op zondag 22 juni begint om 10.30 uur. In deze viering zal ere-lid Emeritus-Pastoor F. van Spreeuwel voorgaan. De ge-zangen worden verzorgd door het Oellandkoor. Tijdens de viering zullen het nieuwe, lichte vaandel, 4 vendels en 1 jeugdvendel en 2 peiken worden ingezegend.

Voor deze bijzondere viering zijn de communicanten en vormelingen met hun ouders uit-genodigd. Alle parochianen van Maria, Moeder van de Kerk zijn ook van harte welkom.

Voor het gilde begint de dag al vroeg. Om 07.00 uur zal de gildebode op diverse plekken in het dorp het koningschieten aankondigen door het voorlezen van de proclamatie van de overheid.

Voor de Plechtige Eucharistieviering worden de koning Jan van Tilborg en zijn gemalin Marian door het voltallige gilde aan huis afgehaald. Na de Eucharistieviering is de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk gezag. Hierna krijgen de leden en genodigden een Brabantse koffietafel aangeboden.

Om ongeveer 13.30 uur zal op de Brink het koningschieten beginnen. Nadat het gilde drie maal rond de schutsboom is getrokken, wordt de boom omlaag gehaald, waarna de huidige koning de vogel op de boom plaatst. Dan wordt, onder het roeren van de trom, de boom opgehaald.

De hoofdman ontdoet vervolgens de koning van zijn juweel. Hiermee legt hij zijn functie neer en treedt daarmee terug uit de overheid van het gilde. Hij biedt tevens zijn koningsschild aan de hoofdman aan. Aansluitend kan de wedstrijd beginnen.

De boom wordt eerst “gevrijd” door de burgemeester, mevr. M. Sijbers, namens de wereld-lijke overheid en vervolgens door ere-lid, em. pastor F. van Spreeuwel, namens de kerkelijke overheid. Alle leden zullen, na loting, beurtelings proberen de vogel van de paal te schieten. Natuurlijk wordt het een spannende wedstrijd.

De gildebroeder of -zuster die de vogel naar beneden schiet is tot het volgende koning-schieten de koning(in). Zodra de nieuwe koning is geïnstalleerd en het juweel is omhangen zullen de kerkklokken luiden.

Natuurlijk is ook iedereen op zondagmiddag 22 juni op de Brink van harte welkom om de spanning om wie koning wordt, mee te beleven.

Jan van Tilborg nieuwe koning St. Antoniusgilde

In een bijzonder prettige sfeer is op zondag 2 juni het koningsschieten van het St. Antonius-gilde verlopen.

’s Morgens vroeg zorgden de deken-gildebode en een tamboer voor het aanzeggen van het koningschieten. Dit geschiedde door het houden van een rondgang door het dorp. De gilde-bode en tamboer trokken naar enkele centrale plaatsen om de speciale dag aan te kondigen. Na het tromgeroffel werd door de gildebode met luide stem een proclamatie van de overheid voorgelezen: dit behelsde een kort programma van de dag. Intussen waren andere gilde-leden bezig het schietterrein in orde te brengen.

Na het ophalen van het koningspaar was het gilde aanwezig in de Eucharistieviering.

Tijdens deze viering was er de sacramentsprocessie waarbij het Allerheiligste in een mon-strans op plechtige wijze door de pastoor/gildeheer Roland Kerssemakers rond de Brink werd gedragen.

Voor de leden en genodigden was er aansluitend bij de 3 Burgemeester een uitstekend ver-zorgde Brabantse koffietafel.

Om 13.30 uur begon het koningschieten op de lommerrijke Brink. De warme zonnestralen tussen het frisgroene blad van de bomen op de Brink zorgden mede voor een zeer sportieve wedstrijd.

Na een spannende wedstrijd onder grote publieke belangstelling van dorpsgenoten en pas-santen was het uiteindelijk Jan van Tilborg die de vogel omlaag schoot. Na 125 schoten was gilde-broeder Jan de nieuwe koning van het St. Antoniusgilde. Op de vraag van hoofdman Jos Verbeeten bij de installatie wie zijn koningin zou zijn antwoordde de nieuwe koning volmondig: “Natuurlijk mijn Marian”.

jan en Marianas  tilborg

Na de installatie werd door het gemeentebestuur de erewijn geschonken waarna de koning en zijn koningin de gelukwensen in ontvangst mochten nemen. De kerkklokken galmden intussen over het dorp en stelden zo de inwoners in kennis van de nieuwe koning.

Nadat koning Jan en koningin Marian de felicitaties in ontvangst hadden genomen was er op de Brink voor de gildebroeders en –zusters nog een gezellig samenzijn.

Meer foto’s van het koningschieten vind je hier: Koningschieten 2013

levitra

Koningschieten 2012: Gerrit Aben is de nieuwe koning!

Gerrit Aben schoot zich op zondag 10 juni 2012 tot nieuwe koning van het St. Antoniusgilde uit St. Anthonis.

Om zeven uur in de ochtend waren er op verschillende plekken in het dorp al aankondigingen voor het koningschieten. Het gilde woonde vervolgens een Eucharistieviering bij en gildeheer Roland Kerssemakers ging voor in de daarop volgende Sacramentprocessie.

Na de lunch trok het gilde op naar het grasveld van de Brink in St. Anthonis waar de wedstrijd kon beginnen. Meerdere gildebroeders en ook de oud-koningin schoten voor het koningschap. 116 raakschoten waren nodig om de vogel naar beneden te krijgen en na 169 schoten was de winnaar bekend. Met prinses Nellie in zijn nabijheid verklaarde Gerrit Aben dat hij zijn best zal doen met de hulp van God en de heilige Antonius Abt een goede koning te zijn en het koningschap op een waardige wijze en tot eer van het gilde in te vullen, de Caert hierbij na te leven en niets te doen in het nadeel van het gilde. Hoofdman Jos Verbeeten hing vervolgens de koning het juweel om.

Na de formaliteiten van de installatie werd door burgemeester Sijbers de erewijn aangeboden. Aansluitend was er voor de gildebroeders en -zusters nog een gezellig samenzijn.

Bekijk hoe Gerrit de vogel van de schietpaal afschiet.

Koningschieten 2011: Maria van Erp koningin van het St. Antoniusgilde

Zondag 26 juni 2011 was voor het gilde de jaarlijkse feestdag: Sacramentsdag en het koningschieten. De dag begon om 07.00 uur met de aankondiging (voorlezen van de proclamatie) door de gildebode, met ondersteuning van een tamboer, op diverse plaatsen in het dorp. Na samenkomst werd het koningspaar, koning Marcel van Erp en zijn koningin Maria, afgehaald om op te trekken naar de parochiekerk voor de Plechtige Eucharistieviering met Sacramentsprocessie. Toen het gilde door het laantje naar de kerk liep werd ter hoogte van het restaurant “De drie Burgemeesters”, waar de eigenaar Robert van Kol, die onlangs was overleden, lag opgebaard, een minuut stil gestaan om deze parochiaan een eerbetoon te bewijzen. Door halt te houden bij het restaurant, een kwartslag linksom te draaien, de vaandels te neigen en een minuut stilte te houden werd stilgestaan bij dit plotselinge overlijden en trieste gebeuren binnen de dorpsgemeenschap.

Na de viering met de Sacramentsprocessie was vóór de kerk het traditionele overvendelen, waarbij op een symbolische wijze de trouw aan de kerkelijke overheid werd bevestigd. Hierna namen de gildebroeders en–zusters deel aan een uitstekend verzorgde en smaakvolle koffietafel in Eeterij & Zalencentrum De Omhelzing, sinds kort gevestigd aan de Brink, waar alle leden van genoten. Rond 13.30 uur trok het gilde op naar de schutsboom op de Brink voor het koningschieten. Een en ander ging gepaard gaan met het uitvoeren van de gebruikelijke gilderituelen. De boom werd eerst gevrijd door de burgemeester mevr. M. Sijbers en pastoor/gildeheer R. Kerssemakers. Daarna begon het schieten. Zeer vele belangstellenden waren rond het grasveld verzameld en genoten van de spanning.

De schutters hadden 142 schoten nodig, waarvan 94 schoten raak, om de vogel naar beneden te halen. Uiteindelijk was het Maria van Erp die het laatste stukje van de vogel eraf schoot. Maria was laatstelijk de echtgenote van koning Marcel van Erp. Al haar schoten hadden de vogel geraakt. Met haar echtgenoot Marcel, de laatste koning van het gilde, aan haar zijde en de overige gildebroeders en –zusters, verklaarde koningin Marie van Erp tijdens de ceremonie luid dat zij “haar best zal doen met de hulp van God en de heilige Antonius Abt een goede koningin te zijn door het koningschap op een waardige wijze en tot eer van het gilde in te vullen, de Caert hierbij na te leven en niets te doen in het nadeel van het gilde” . De teruggetreden Koning Marcel werd Prins-gemaal van Koningin Maria. Hoofdman Jos Verbeeten mocht de koningin vervolgens het juweel omhangen. Nadat de formaliteiten voor de installatie waren verricht en de kerkklokken luidden als teken dat er een nieuwe koningin was, werd op en bij de Koninklijke tronen voor het gemeentehuis de door het Gemeentebestuur aangeboden erewijn gedronken. Na het in ontvangst nemen van felicitaties vond het teren plaats op de Brink.

Koningschieten 2010: Marcel van Erp nieuwe koning!

Wind maakt de strijd om nieuwe koning St. Antoniusgilde extra spannend. Onder stralende weersomstandigheden kon op de lommerrijke Brink van St. Anthonis het koningschieten 2010 plaatsvinden. ’s Morgens om 7 uur kondigde de deken-gildebode op diverse plekken in het dorp het koningschieten aan door het voorlezen van een proclamatie van de overheid. Na het afhalen van het koningspaar was om half 11 de Plechtige Eucharistieviering met gilde-eer.

Tijdens deze dienst was er sinds lange tijd weer een korte processie in het dorp. Het gilde, het gemengd koor en de kerkgangers namen deel aan deze “geloofsgetuigenis”. Onder de baldakijn droeg pastoor Roland Kerssemakers het Heilig Sacrement rond de Brink waarna men in de kerk terug ging voor de afsluiting van de plechtige viering. Na de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk gezag gebruikten de gildebroeders en -zusters een Brabantse koffietafel bij Pasta en Pesto.

Om half 2 begon de wedstrijd voor het koningschap 2010 onder belangstelling van vele dorpsgenoten en passanten. Echter, na 40 schoten, toen de vogel bijna los hing, was het de wind die de vogel deed vallen. Wie was nu de nieuwe koning: de laatste die raak schoot of de laatste schutter? Na beraad binnen de overheid en overleg met de schietcommissie werd de reservevogel geplaatst en kreeg de wedstrijd een extra spannend vervolg. Uiteindelijk streden 8 leden voor het koningschap. Bij de tweede vogel waren 89 raakschoten nodig om de vogel naar beneden te krijgen.

Na grote spanning in 17 schietronden was het de vaandrig Marcel van Erp die de vogel naar beneden schoot. Hierna volgde de inhuldiging van de nieuwe koning. Trots liet de koning Marcel zich door de hoofdman Jos Verbeeten het juweel omhangen. Koning Marcel en zijn koninging Maria, tamboer bij het gilde, zal komend jaar deze belangrijke rol bij het gilde vervullen. Zoals gebruikelijk werd de erewijn geschonken bij de tronen voor het gemeentehuis en beierden de klokken in de toren van de parochiekerk om het einde van de strijd om het koningschap en de winnaar bekend te maken.

Aansluitend volgden de felicitaties en werd de middag voortgezet met gezellig teren in de buitenlucht. A.s. zondag is het eerste officiële optreden van de nieuwe koning bij de in gebruik name en inzegening van het gildeterrein en de schietpalen.