Maria van Erp voor de vierde keer gildekoning

Het was een spannende strijd afgelopen zondag. Het laatste uur van de wedstrijd ‘vloog’ de vogel alle kanten op en was het wachten op het schot dat precies de zwakke plek zou raken. Met een mooi raak schot maakte Maria een einde aan de spanning; om vijf voor half vijf (na een kleine drie uur schieten) raakte ze de vogel vol op die zwakke plek en kwam het geheel naar beneden. Voor de vierde keer schoot Maria zichzelf tot koning van de gild!

De dag was al goed begonnen met (ondanks slechte weersvoorspellingen) slechts een enkel drupje regen bij het optrekken naar het oude koningspaar en vervolgens naar de kerk. Na een mooie viering en het maken van de groepsfoto’s (op de trappen van onze mooie nieuwe kiosk) genoten we samen van een prima koffietafel bij Van Kol. Aldaar werd ook de loting verricht voor de volgorde van het koningschieten. Na de gebruikelijke tradities zoals het drie maal trekken rond de schutsboom, mocht onze gildeheer de boom ‘vrijen’ door het eerste schot te lossen. Zoals gezegd werd het een spannende wedstrijd en in de laatste 14 ronden waren er nog 7 schutters die serieus de strijd met elkaar aan gingen. Aangejaagd door een enthousiast publiek (waaronder onze gildezuster Nellie de Hoog!) nam de spanning toe en daarmee ook het aantal missers. Het 178ste schot (waarvan 139 rake schoten) verloste iedereen van die spanning, de vogel lag in stukken op de grond. Maria gaf aan dat ze het koningschap graag aan wilde nemen en we gingen over tot de eedaflegging van onze nieuwe koning. Na het overvendelen maakte Maria bekend dat haar echtgenoot Marcel haar prins-gemaal zou zijn en werd hij met tromgeroffel door onze tamboers begeleid naar zijn koningin. Hierna werd de erewijn geschonken en mochten we genieten van een vendelgroet door onze vendeliers. Na de felicitaties bleef het nog lang gezellig op de Brink. We kijken terug op een mooie dag en danken iedereen voor de deelname, hulp en aanwezigheid.

Iemand vroeg me nog of we Maria nou koning of koningin noemen. De functie van Maria is officieel gildekoning, daar wordt geen verschil gemaakt in de geslachtsnaam. Maar de aanspreektitel is koningin. Dus onze ‘gildekoning’ is ‘koningin’ Maria van Erp; ik hoop dat jullie het nog snappen 😉

Er zijn veel foto’s gemaakt op deze mooie dag en op social media zijn er al aardig wat te zien. Maar niet iedereen beschikt over facebook dus binnenkort worden de foto’s ook in ons album op internet geplaatst en dan zijn ze via onze eigen website te bewonderen. Voor nu deel ik graag een filmpje van Martien van Dommelen met jullie die een mooie foto-compilatie heeft gemaakt! Klik hieronder op de link:

Sjaak Peeters nieuwe koning 2021

Sjaak Peeters is de nieuwe gildekoning van St. Anthonis! Na een spannende wedstrijd heeft Sjaak Peeters het laatste stuk van de vogel naar beneden gehaald en zich daarmee tot koning geschoten van het St. Tunnisse St. Antoniusgilde. De wedstrijd was ivm de coronamaatregelen al vier weken uitgesteld en begon op zondagmiddag. In de loop van de middag moest de wedstrijd ivm de slechte weersomstandigheden stil worden gelegd. Op maandagavond om 18 uur werd het koningschieten hervat en om 20.30 uur schoot Sjaak Peeters de vogel na 320 rake schoten naar beneden. Samen met zijn koningin Lenie van Erp voert koning Sjaak komend jaar ons gilde aan!

Spanning op de Brink in St. Anthonis

De schutters van het gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt gaan op zondag 29 mei strijden om het koningschap.

Er is spanning onder de leden want er zijn meerdere kandidaten die de (nieuwe) koning van het gilde willen worden. Sommigen hebben kenbaar gemaakt tot het uiterste door te willen gaan. Het vervullen van het koningschap is een eer. De Caert geeft de functie van de koning weer: “De koning moet bij alle vergaderingen en gebeurtenissen van het gilde aanwezig zijn. De gildekoning is van onbesproken gedrag en bestuurt en regeert niet. De koning is het gezag, maar hij oefent dit niet uit; hij is symbool van het gezag. Hij draagt het juweel en betreedt als eerste het gildehuis en wordt als eerste bediend. De koning draagt de eer en de waardigheid van het St. Antoniusgilde”.

De wens om koning te worden is dit jaar extra groot want de nieuwe koning wordt een jubileum-koning. In januari is het 10 jaar gelden dat het gilde zich na de heroprichting presenteerde en in de parochiekerk de eerste leden werden geïnstalleerd door het afleggen van de eed van trouw. Volgend jaar wordt dit jubileum natuurlijk gevierd. Ook de gemeenschappen van St. Anthonis en Ledeacker kunnen hier aan deelnemen. Maar voor het zover is moet eerst de vogel geschoten worden. En dat vergt tijd en spanning. Scheidende koning Maria van Erp heeft er, volgens goed gebruik, voor gezorgd dat de nieuwe vogel er prachtig uitziet.

Voor het gilde begint op 29 mei de dag al vroeg. Om 07.30 uur zal de gildebode op diverse plekken in het dorp het koningschieten aankondigen door het voorlezen van de proclamatie van de overheid. Voor de Plechtige Eucharistieviering van 10.30 uur worden koning Maria van Erp en haar prins-gemaal door het voltallige gilde afgehaald. Na de Eucharistieviering is de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk gezag. Hierna krijgen de leden en genodigden een Brabantse koffietafel aangeboden.

Om ongeveer 13.30 uur zal op de Brink het koningschieten beginnen. Nadat het gilde drie maal rond de schutsboom is getrokken, wordt de boom omlaag gehaald, waarna de huidige koning de vogel op de boom plaatst. Dan wordt, onder het roeren van de trom, de boom opgehaald. De hoofdman ontdoet vervolgens de koning van het juweel. Hiermee legt hij de functie neer en treedt daarmee terug uit de overheid van het gilde. De scheidende koning biedt tevens zijn koningsschild aan de hoofdman aan.

Aansluitend kan de wedstrijd beginnen nadat de pastoor een gebed op voorspraak van H. Antonius Abt, de schutspatroon, heeft uitgesproken. Er wordt gebeden dat het ‘schot van geluk’ een goede koning zal aanwijzen. De boom wordt eerst “gevrijd” door burgemeester Sijbers, namens de wereldlijke overheid en vervolgens door pastoor Van der Sluis, namens de kerkelijke overheid. Daarna zullen de leden, na loting, beurtelings proberen de vogel van de paal te schieten. Natuurlijk wordt het een spannende wedstrijd.

De gildebroeder of -zuster die de vogel naar beneden schiet is tot het volgende koning-schieten de koning. Zodra de nieuwe koning is geïnstalleerd en het juweel is omhangen zullen de kerkklokken luiden. Aansluitend zal burgemeester Sijbers, namens het gemeentebestuur, de erewijn aanbieden. Pas daarna mag de nieuwe koning de felicitaties van alle gildebroeders en –zusters en de belangstellenden in ontvangst nemen.

Iedereen is op zondagmiddag 29 mei op de St. Tunnisse Brink van harte welkom om de spanning om wie koning wordt, mee te beleven.

Maria van Erp weer koning!

[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20150607 Koningschieten”]

Het St. Antoniusgilde in St. Anthonis vierde 7 juni Sacramentsdag met het koningschieten. Vroeg in de ochtend waren gildebode en tamboer op pad om in het dorp het jaarlijks traditionele evenement bekend te maken. Nadat het gilde het oude koningspaar aan huis had afgehaald was met  de plechtige Eucharistieviering, waarin gildeheer pastoor Van der Sluis voorging, de opening van deze jaarlijkse feestdag van het gilde.

Na een heerlijke koffietafel bij de 3 Burgemeesters begon rond 1 uur ’s middags de ceremonie van het koningschieten. Het werd een prachtige, sportieve wedstrijd met veel publieke belangstelling rond de mooie Brink. Een extra sterke vogel moest de wedstrijd spannend maken. Gemiddeld 125 raak schoten zouden nodig zijn om de vogel te laten vallen. Bij het naderen van de 100 raak schoten werd het bijzonder spannend. Stukken gips werden er af geschoten maar de vogel bleef hangen. Intussen waren de oude koningen nog steeds in de race met concurrentie van enkele andere schutters.

Om half 4 viel de vogel na 101 raak schoten naar beneden. Het was Maria van Erp die zich de koning 2015 van het St. Antoniusgilde mag noemen. Ook in 2011 schoot Maria zich tot koning. Na de inhuldiging werd de door het gemeentebestuur geschonken erewijn gedronken en kon de nieuwe koning de felicitaties in ontvangst nemen. De kerkklokken werden geluid en zo werd de dorpsgemeenschap in kennis gesteld van de nieuw koning.

Zondag 14 juni gaat het St. Antoniusgile met de nieuwe koning naar de vrije gildedag in Gassel.

Koningschieten op de Brink in St. Anthonis

Op zondag 7 juni a.s., op de viering van Sacramentsdag, is het jaarlijkse koningschieten en teren van het Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt. Voor het gilde één van de hoogtepunten van het jaar. Want wie wordt de nieuwe koning van het gilde, wie wordt de 9e koning?

De koning is de belangrijkste persoon bij het gilde. Zonder koning kan een gilde niet naar buiten treden en mag het vaandel niet worden gezwaaid. De koning draagt de eer en de waardigheid van het St. Antoniusgilde. Hij moet bij alle vergaderingen en gebeurtenissen van het gilde aanwezig zijn. Om 07.00 uur zal de gildebode op diverse plekken in het dorp het te koningschieten aankondigen door het voorlezen van de proclamatie van de overheid. Een tamboer zal hem vergezellen.

Om 09.45 uur gaat het gilde het koningspaar Wiel en Corrie Peeters, zoals gebruikelijk, aan huis, Noordkant 18 A, afhalen. Om 10.30 uur is de Eucharistieviering met Gilde-eer. Na afloop van de viering is de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk gezag en vervolgens is er voor de leden een Brabantse koffietafel.

Om ongeveer 13.00 uur begint op de Brink de ceremonie van het koningschieten. Nadat het gilde drie maal rond de schutsboom is getrokken, wordt de boom omlaag gehaald, waarna de huidige koning, Wiel Peeters, de vogel op de boom plaatst. Dan wordt, onder het roeren van de trom, de boom opgehaald. De hoofdman ontdoet vervolgens de koning van het juweel. Hiermee legt de koning zijn functie neer en treedt daarmee terug uit de overheid van het gilde. Hij biedt tevens zijn koningsschild aan de hoofdman aan. Aansluitend kan de wedstrijd beginnen.

Alleen de leden die geïnstalleerd zijn en de eed hebben afgelegd mogen aan het koningschieten deelnemen. De boom wordt eerst “gevrijd” door de burgemeester, namens de wereldlijke overheid en vervolgens door de pastoor, Norbert van der Sluis, namens de kerkelijke overheid. Daarna zullen de leden, na loting, beurtelings proberen de vogel van de paal te schieten. Natuurlijk wordt een spannende wedstrijd. De gildebroeder of -zuster die de vogel naar beneden schiet is tot het volgende koning-schieten de koning(in). Bij het laatste koningschieten waren slechts 77 schoten gelost. Al na 61 raak-schoten viel de vogel naar beneden.

Zodra de nieuwe koning is geïnstalleerd en het juweel is omhangen zullen de kerkklokken luiden. Natuurlijk is iedereen op zondagmiddag 7 juni op de Brink van harte welkom om de span-ning om wie koning wordt, mee te beleven. Er is beslist een gezellige sfeer op de St. Tunnisse Brink.

Viering 750 jaar Sacramentsdag en koningschieten

Onze kerk kent zeven sacramenten, tekenen van Gods nabijheid. Ze drukken in woorden, tekens en gebaren uit wat je voor een deel niet kunt zien: de aanwezigheid en het werken van God in het leven van mensen. Het zijn ontmoetingsmomenten met Jezus Christus.

De Eucharistie (dankzegging) is bron en hoogtepunt van ons katholieke geloof. Het sterven en verrijzen van Christus leeft voort in de “offermaaltijd des Heren”, de heilige Mis. In de Eucharistie (de communie) is Christus zelf aanwezig onder de gedaanten van brood en wijn en daarmee hét voedsel voor ons leven.Van alle sacramenten wordt het Heilig Sacrament des Altaars met de meeste luister omge-ven. Met muziek, bloemen, kaarslicht en kostbare materialen zoals goud en zilver wordt Christus’ aanwezigheid in de Eucharistie geëerd. Het gebruik om de heilige hostie ter aanbidding uit te stellen en in processie rond te dragen is in de dertiende eeuw ontstaan. Dat is onder andere te danken aan de heilige Juliana de Cornillon, afkomstig uit Luik. In een visioen zou Christus aan deze Augustines hebben gevraagd de devotie tot het Heilig Sacra-ment te verspreiden. Juliana spande zich in om deze wens te vervullen en mede door haar toedoen stelde paus Urbanus IV in 1264 het feest van Sacramentsdag in. Aan Thomas van Aquino vroeg hij om passende hymnen en gebeden te maken. Dit jaar is het dus 750 jaar geleden dat Sacramentsdag door de Paus werd uitgeroepen tot een Feest voor de hele universele kerk.

Om het Heilig Sacrament te kunnen tonen werden aanvankelijk reliekschrijnen gebruikt. Later werden monstransen ontworpen (monstrare = tonen). Door middel van een dubbele, gouden ring –de lunula- wordt de hostie geplaatst in het centrum van de monstrans. Bekend is de torenmonstrans, langwerpig van vorm, wijzend naar de hemel en door zijn pinakels, beeldjes en nissen gelijkend op een gotische kathedraal. Ook bekend is de zonne- of stralen-monstrans.

Naast een religieus feest is Sacramentsdag ook een cultuurhistorisch feest (denk aan bloem-tapijten op vele plaatsen, deelname van gilden en muziekgezelschappen). Bij de processies hebben de schutters van oorsprong een belangrijke taak: het beschermen van het Allerheiligste.

Het gilde van St. Anthonis draagt de naam: Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt. De verering voor het Heilig Sacrament is in het verleden in dit dorp ook aanleiding geweest voor de naamgeving van het gilde. Sacramentsdag is ook voor het gilde een feestdag. Het is dan ook vanzelfsprekend dat tijdens de viering van Sacramentsdag op zondag 22 juni in de kerk van St. Anthonis 750 jaar instelling van het Heilig Sacrament wordt herdacht.

In 2010 is de Sacramentsprocessie in St. Anthonis weer ingevoerd. Het Heilig Sacrament wordt in processie rond de Brink gedragen. Dit jaar heeft de processie dus een bijzonder karakter.

De Plechtige Eucharistieviering met gilde-eer en een processie op zondag 22 juni begint om 10.30 uur. In deze viering zal ere-lid Emeritus-Pastoor F. van Spreeuwel voorgaan. De ge-zangen worden verzorgd door het Oellandkoor. Tijdens de viering zullen het nieuwe, lichte vaandel, 4 vendels en 1 jeugdvendel en 2 peiken worden ingezegend.

Voor deze bijzondere viering zijn de communicanten en vormelingen met hun ouders uit-genodigd. Alle parochianen van Maria, Moeder van de Kerk zijn ook van harte welkom.

Voor het gilde begint de dag al vroeg. Om 07.00 uur zal de gildebode op diverse plekken in het dorp het koningschieten aankondigen door het voorlezen van de proclamatie van de overheid.

Voor de Plechtige Eucharistieviering worden de koning Jan van Tilborg en zijn gemalin Marian door het voltallige gilde aan huis afgehaald. Na de Eucharistieviering is de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk gezag. Hierna krijgen de leden en genodigden een Brabantse koffietafel aangeboden.

Om ongeveer 13.30 uur zal op de Brink het koningschieten beginnen. Nadat het gilde drie maal rond de schutsboom is getrokken, wordt de boom omlaag gehaald, waarna de huidige koning de vogel op de boom plaatst. Dan wordt, onder het roeren van de trom, de boom opgehaald.

De hoofdman ontdoet vervolgens de koning van zijn juweel. Hiermee legt hij zijn functie neer en treedt daarmee terug uit de overheid van het gilde. Hij biedt tevens zijn koningsschild aan de hoofdman aan. Aansluitend kan de wedstrijd beginnen.

De boom wordt eerst “gevrijd” door de burgemeester, mevr. M. Sijbers, namens de wereld-lijke overheid en vervolgens door ere-lid, em. pastor F. van Spreeuwel, namens de kerkelijke overheid. Alle leden zullen, na loting, beurtelings proberen de vogel van de paal te schieten. Natuurlijk wordt het een spannende wedstrijd.

De gildebroeder of -zuster die de vogel naar beneden schiet is tot het volgende koning-schieten de koning(in). Zodra de nieuwe koning is geïnstalleerd en het juweel is omhangen zullen de kerkklokken luiden.

Natuurlijk is ook iedereen op zondagmiddag 22 juni op de Brink van harte welkom om de spanning om wie koning wordt, mee te beleven.

Jan van Tilborg nieuwe koning St. Antoniusgilde

In een bijzonder prettige sfeer is op zondag 2 juni het koningsschieten van het St. Antonius-gilde verlopen.

’s Morgens vroeg zorgden de deken-gildebode en een tamboer voor het aanzeggen van het koningschieten. Dit geschiedde door het houden van een rondgang door het dorp. De gilde-bode en tamboer trokken naar enkele centrale plaatsen om de speciale dag aan te kondigen. Na het tromgeroffel werd door de gildebode met luide stem een proclamatie van de overheid voorgelezen: dit behelsde een kort programma van de dag. Intussen waren andere gilde-leden bezig het schietterrein in orde te brengen.

Na het ophalen van het koningspaar was het gilde aanwezig in de Eucharistieviering.

Tijdens deze viering was er de sacramentsprocessie waarbij het Allerheiligste in een mon-strans op plechtige wijze door de pastoor/gildeheer Roland Kerssemakers rond de Brink werd gedragen.

Voor de leden en genodigden was er aansluitend bij de 3 Burgemeester een uitstekend ver-zorgde Brabantse koffietafel.

Om 13.30 uur begon het koningschieten op de lommerrijke Brink. De warme zonnestralen tussen het frisgroene blad van de bomen op de Brink zorgden mede voor een zeer sportieve wedstrijd.

Na een spannende wedstrijd onder grote publieke belangstelling van dorpsgenoten en pas-santen was het uiteindelijk Jan van Tilborg die de vogel omlaag schoot. Na 125 schoten was gilde-broeder Jan de nieuwe koning van het St. Antoniusgilde. Op de vraag van hoofdman Jos Verbeeten bij de installatie wie zijn koningin zou zijn antwoordde de nieuwe koning volmondig: “Natuurlijk mijn Marian”.

jan en Marianas  tilborg

Na de installatie werd door het gemeentebestuur de erewijn geschonken waarna de koning en zijn koningin de gelukwensen in ontvangst mochten nemen. De kerkklokken galmden intussen over het dorp en stelden zo de inwoners in kennis van de nieuwe koning.

Nadat koning Jan en koningin Marian de felicitaties in ontvangst hadden genomen was er op de Brink voor de gildebroeders en –zusters nog een gezellig samenzijn.

Meer foto’s van het koningschieten vind je hier: Koningschieten 2013

levitra

Koningschieten 2012: Gerrit Aben is de nieuwe koning!

Gerrit Aben schoot zich op zondag 10 juni 2012 tot nieuwe koning van het St. Antoniusgilde uit St. Anthonis.

Om zeven uur in de ochtend waren er op verschillende plekken in het dorp al aankondigingen voor het koningschieten. Het gilde woonde vervolgens een Eucharistieviering bij en gildeheer Roland Kerssemakers ging voor in de daarop volgende Sacramentprocessie.

Na de lunch trok het gilde op naar het grasveld van de Brink in St. Anthonis waar de wedstrijd kon beginnen. Meerdere gildebroeders en ook de oud-koningin schoten voor het koningschap. 116 raakschoten waren nodig om de vogel naar beneden te krijgen en na 169 schoten was de winnaar bekend. Met prinses Nellie in zijn nabijheid verklaarde Gerrit Aben dat hij zijn best zal doen met de hulp van God en de heilige Antonius Abt een goede koning te zijn en het koningschap op een waardige wijze en tot eer van het gilde in te vullen, de Caert hierbij na te leven en niets te doen in het nadeel van het gilde. Hoofdman Jos Verbeeten hing vervolgens de koning het juweel om.

Na de formaliteiten van de installatie werd door burgemeester Sijbers de erewijn aangeboden. Aansluitend was er voor de gildebroeders en -zusters nog een gezellig samenzijn.

Bekijk hoe Gerrit de vogel van de schietpaal afschiet.