Geschiedenis

De geschiedenis van het St. Antoniusgilde

Het Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt is een oud schuttersgilde. Ons gilde gaat tenminste terug tot in de zestiende eeuw. Het dorp St. Anthonis vormde vanaf omstreeks 1400 met Boxmeer eeuwenlang de vrije heerlijkheid Boxmeer. Rond 1570 waren het woelige tijden; de eerder protestant geworden Graaf Willem van den Bergh werd in die tijd weer katholiek. Vermoedelijk is hierdoor in 1576 het gilde opgericht als een kerkelijke broederschap ter bescherming van huis en haard tegen allerlei gespuis. Toch ging het gilde door veel krijgs-rumoer en onrust in de jaren 1580– 1600 weer te gronde. In 1606 werd besloten tot heroprichting en kreeg het gilde een stuk land op de Peelkant voor de oprichting van een boom voor het afschieten van de papegaai. Naast de kerkelijke verbondenheid werd steeds meer aan gezelligheid gedaan. Hoogtepunten waren de viering van de patroonsdag en het koningschieten. In 1683 werd een nieuw reglement opgesteld. Deze unieke gildebrief – de Caert – is al die jaren steeds bewaard gebleven.

In de 18e eeuw ging het voorspoedig met het gilde. Men schoot geregeld op de vogel en zat goed bij kas. In de 19e eeuw raakt het gilde in de versukkeling. Men verkocht vele oude koningsplaten om aan geld te komen. Omstreeks 1865 kwam het gilde tot nieuwe bloei. Jubilea, ondermeer van paus Pius IX, werden door optochten en met veel eerbetoon gevierd. Bij gildedagen werden veel prijzen behaald.

In juni 1926 werd voor het laatst een grootse gildedag georganiseerd, mede om het gilde weer extra leven in te blazen. Van deze tijd dateert eveneens een reglement. Nadien viel het gilde in slaap. Pogingen tot heroprichting faalden bij de middeleeuwse dagen van scholengemeenschap Stevensbeek en het feest van 500 jaar parochie St. Anthonis in 1977.

Op initiatief van burgemeester Jos Verbeeten is het gilde nieuw leven ingeblazen. Het initiatief werd door velen enthousiast begroet en al snel bleek dat het gilde er zou komen. In een bijzonder prettige sfeer is het ingeslapen St. Antoniusgilde vervolgens op donderdagvond 2 november 2006 wakker geworden.

De officiële naam van het gilde luidt: Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt. Het St. Antoniusgilde stelt zich ten doel, in verbondenheid met de Rooms Katholieke kerk en geïnspireerd door een christelijke geest, het gilde in stand te houden en in aanzien te doen toenemen, de gildegeest en de gildetradities in hun volle omvang en het gildewezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen. Het gilde staat ten dienste van de parochie en van de Sint Tunnisse gemeenschap en wil daarmee een bijdrage leveren aan de sociale samenhang van ons dorp.

Jaarlijkse activiteiten zijn o.a.:
• Het Antoniusfeest rond 17 januari
• Deelname aan Koninginnedag
• Koningschieten op Sacramentsdag
• Opluisteren van de processie naar Handel en het Allerzielenfeest