Spanning op de Brink in St. Anthonis

De schutters van het gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt gaan op zondag 29 mei strijden om het koningschap.

Er is spanning onder de leden want er zijn meerdere kandidaten die de (nieuwe) koning van het gilde willen worden. Sommigen hebben kenbaar gemaakt tot het uiterste door te willen gaan. Het vervullen van het koningschap is een eer. De Caert geeft de functie van de koning weer: “De koning moet bij alle vergaderingen en gebeurtenissen van het gilde aanwezig zijn. De gildekoning is van onbesproken gedrag en bestuurt en regeert niet. De koning is het gezag, maar hij oefent dit niet uit; hij is symbool van het gezag. Hij draagt het juweel en betreedt als eerste het gildehuis en wordt als eerste bediend. De koning draagt de eer en de waardigheid van het St. Antoniusgilde”.

De wens om koning te worden is dit jaar extra groot want de nieuwe koning wordt een jubileum-koning. In januari is het 10 jaar gelden dat het gilde zich na de heroprichting presenteerde en in de parochiekerk de eerste leden werden geïnstalleerd door het afleggen van de eed van trouw. Volgend jaar wordt dit jubileum natuurlijk gevierd. Ook de gemeenschappen van St. Anthonis en Ledeacker kunnen hier aan deelnemen. Maar voor het zover is moet eerst de vogel geschoten worden. En dat vergt tijd en spanning. Scheidende koning Maria van Erp heeft er, volgens goed gebruik, voor gezorgd dat de nieuwe vogel er prachtig uitziet.

Voor het gilde begint op 29 mei de dag al vroeg. Om 07.30 uur zal de gildebode op diverse plekken in het dorp het koningschieten aankondigen door het voorlezen van de proclamatie van de overheid. Voor de Plechtige Eucharistieviering van 10.30 uur worden koning Maria van Erp en haar prins-gemaal door het voltallige gilde afgehaald. Na de Eucharistieviering is de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk gezag. Hierna krijgen de leden en genodigden een Brabantse koffietafel aangeboden.

Om ongeveer 13.30 uur zal op de Brink het koningschieten beginnen. Nadat het gilde drie maal rond de schutsboom is getrokken, wordt de boom omlaag gehaald, waarna de huidige koning de vogel op de boom plaatst. Dan wordt, onder het roeren van de trom, de boom opgehaald. De hoofdman ontdoet vervolgens de koning van het juweel. Hiermee legt hij de functie neer en treedt daarmee terug uit de overheid van het gilde. De scheidende koning biedt tevens zijn koningsschild aan de hoofdman aan.

Aansluitend kan de wedstrijd beginnen nadat de pastoor een gebed op voorspraak van H. Antonius Abt, de schutspatroon, heeft uitgesproken. Er wordt gebeden dat het ‘schot van geluk’ een goede koning zal aanwijzen. De boom wordt eerst “gevrijd” door burgemeester Sijbers, namens de wereldlijke overheid en vervolgens door pastoor Van der Sluis, namens de kerkelijke overheid. Daarna zullen de leden, na loting, beurtelings proberen de vogel van de paal te schieten. Natuurlijk wordt het een spannende wedstrijd.

De gildebroeder of -zuster die de vogel naar beneden schiet is tot het volgende koning-schieten de koning. Zodra de nieuwe koning is geïnstalleerd en het juweel is omhangen zullen de kerkklokken luiden. Aansluitend zal burgemeester Sijbers, namens het gemeentebestuur, de erewijn aanbieden. Pas daarna mag de nieuwe koning de felicitaties van alle gildebroeders en –zusters en de belangstellenden in ontvangst nemen.

Iedereen is op zondagmiddag 29 mei op de St. Tunnisse Brink van harte welkom om de spanning om wie koning wordt, mee te beleven.

St. Antoniusgilde en Oellandkoor in Sint Jan

[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20160508 Gilde Den Bosch“]

Op zondag 8 mei (Moederdag) zullen het St. Antoniusgilde en het Oellandkoor uit St. Anthonis, op uitnodiging, de Plechtige Mariaviering van 11.45 uur in de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch opluisteren.

De maand mei wordt van oudsher ook wel Mariamaand genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus. Eeuwen lang al gaan mensen in de Sint Jan steun zoeken bij Maria, bidden daar stil, in Haar kapel. Dat is in het bijzonder het geval in de mei-maand.

Het Oellandkoor heeft zich voorbereid om een aantal Maria-liederen, al dan niet meerstemmig, ten gehore te brengen. Ook zingt het koor, met begeleiding van een ensemble van Muziekvereniging Sint Cecilia, delen uit de Antoniusmis van wijlen dorpsgenoot Jo de Jong. Volgens traditie wordt aan het slot van de plechtige viering het lied van de Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch gezongen.

Op 8 mei is de sluiting van de de tentoonstelling Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie. Deze tentoonstelling vormde vanaf 12 februari het hoogtepunt van een internationale culturele manifestatie waarmee het 500ste sterfjaar van het genie Jeroen Bosch groots en feestelijk is herdacht in zijn geboortestad. Bij de opening van deze tentoonstelling door koning Willem-Alexander was het St. Antonius-gilde genodigd aanwezig en mocht die dag bij het vertrek van de majesteit uit de stad een erehaag vormen.

Er worden in het weekend van 7-8 mei zeer veel bezoekers in ’s-Hertogenbosch verwacht om op de laatste dag nog een bezoek aan de tentoonstelling te brengen. Velen zullen ook naar deze stad komen om de Maria-viering in de Sint Jan bij te wonen. De broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch heeft gevraagd of de vendeliers na afloop van de viering buiten de Sint Jan een vendelgroet willen brengen.

Het St. Antoniusgilde en het Oellandkoor zijn niet voor het eerst samen in de Sint Jan. In oktober 2010 bij de jaarlijkse Hoofdliedendag van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden hebben zij samen de viering opgeluisterd. De gildebroeders en –zusters van het St. Antoniusgilde en de leden van het Oellandkoor hopen op 8 mei ook inwoners van de gemeente Sint Anthonis in de Sint Jan te mogen begroeten.
Foto Parade met Oellandkoor

Bijlage: Foto van het gilde en het koor in 2010 op de Parade (Foto: Gerrit van Kempen)
traditiegilde

Winnaars vlakschieten

De gildebroeders en –zusters van het St. Antoniusgilde hebben zondag het winterseizoen afgesloten met een intern kampioenschap vlakschieten. De wedstrijden vonden plaats in de blokhut. Er werd geschoten in de A-klasse en in de B-klasse.

Nadat iedereen zijn serie van 10 schoten had gelost was de winnaar bekend.

In de A-klasse werd Rinie Bloemen voor de 5e keer winnaar. In de B-klasse was Bert Ermers de winnaar. Met trots namen beiden de (wissel)bekers in ontvangst.

 

Eerder deze week, op donderdagavond, werden ook de winnaars bekend gemaakt van het winterseizoen vlakschieten. In het winterseizoen is er elke donderdagavond een competitie in 20 series van 10 geschoten. Van deze wintercompetitie werd Theo Heijligers (gastschutter van het St. Matthiasgilde) winnaar in de A-klasse en Marcel Hermens werd winnaar in de B-klasse.

 

Na deze afsluiting beginnen de leden met het zomerseizoen wipschieten. Deze activiteit vindt plaats op het gildeterrein aan het St. Patrickpad. Elke donderdagavond vanaf 7 uur tonen de leden hier hun schietkunsten. Belangstellenden zijn welkom een avond te oefenen. Neem gerust contact op met een van de gildebroeders of bel de deken-schrijver: tel. 06-16040298.

St. Antoniusgilde vormt erehaag voor koning

[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20160212 Opening Jheronimus Bosch”]

Vrijdagmiddag 12 februari 2016 opende koning Willem-Alexander in het Noord-Brabants Museum in ‘s-Hertogenbosch de tentoonstelling Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie (12 februari t/m 8 mei 2016).

Deze tentoonstelling vormt het hoogtepunt van een internationale culturele manifestatie waarmee het 500ste sterfjaar van het genie Jeroen Bosch groots en feestelijk wordt herdacht in zijn geboortestad. Een unieke expositie omdat nog nooit zoveel werken van deze Middeleeuwse schilder bij elkaar te zien zijn geweest.

Ook het St. Antoniusgilde was, op uitnodiging, aanwezig voor de opluistering van deze opening. Met ruim 300 gildebroeders en –zusters van ongeveer 27 gilden vormde het St. Tunnisse gilde een bonte stoet die door de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch naar de Parade trok.

Het gilde heeft een bijzondere en fascinerende dag beleefd in Den Bosch. In sprookjes-achtige Jheronimus Bosch-sferen heeft het de erewacht gevormd voor onze Koning.

Na afloop van de bijzondere dag kwam het gilde toevallig nog de vertrekkende majesteit tegen en vormde het spontaan een erehaag.

Toch bijzonder om dat allemaal zo mee te maken.

En de sfeer was natuurlijk weer opperbest onder elkaar!

In het persoonlijk contact dat hoofdman Jos Verbeeten in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden die middag met de koning had bedankt de koning voor de betrokken inzet.

St. Antoniusgilde neemt deel aan opening Jheronimus Boschjaar!

St. Antoniusgilde neemt deel aan opening Jheronimus Boschjaar!

Morgen, vrijdag 12 februari, opent Koning Willem-Alexander in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch de grote internationale tentoonstelling over de schilder Jeroen Bosch. Het St. Antoniusgilde neemt samen met anderes gildes deel aan de manifestatie die plaats vindt ter gelegenheid van de opening van deze expositie. Op de Parade vindt een muzikaal spektakel plaats in het kader van de festiviteiten.
De festiviteiten worden vanaf 13.15 uur live uitgezonden op Omroep Brabant TV en NPO 2.
Meer info over het Jheronimus Boschjaar op: http://www.bosch500.nl
‪#‎bosch500‬
‪#‎jb500

Antoniusfeest met beëdiging nieuw lid

[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20160117 Antoniusfeest”]

Zondag 17 januari a.s. viert het St. Antoniusgilde patroonsfeest.
Om 10.30 uur is er een Plechtige Eucharistieviering in de kerk van de Heilige Antonius Abt waarin vanzelfsprekend het St. Antoniusgilde aanwezig is.
Tijdens deze viering zal het aspirant lid Gerrit Wientjes officieel geïnstalleerd worden als gildebroeder door het afleggen van de eed van trouw.
Na het afleggen van de eed krijgt de nieuwe gildebroeder het Antoniusinsigne opgespeld en is hij volwaardig lid.

De gildeheer, pastoor Norbert van der Sluis, zal tijdens de viering het nieuwe kroontje voor de koningin zegenen. Het door edelsmid Noud Peters gemaakte kroontje, een uniek zilveren kunstwerk, bevat de elementen in het zilver van het St. Antoniusgilde, zoals het Tau-teken, de groene malagiet, het beslag van de rand en zirconia’s. Ook het juweel of wel het koningsschild en de borstplaten van de leden van de overheid kennen deze elementen.

Na afloop van de Eucharistieviering zal, bij goed weer voor de kerk, de overvendeling plaatsvinden van de koning, het kerkelijke en wereldlijke gezag. Iedereen is van harte uitgenodigd in deze Plechtige Eucharistieviering aanwezig te zijn.

Aansluitend aan de Eucharistieviering is het teren (eten en drinken) voor leden. Het eten en drinken rond het Antoniusfeest stamt uit vroeger tijd.
In “De Caert”, het huishoudelijk reglement van het gilde, zijn algemene richtlijnen gegeven voor het teren. Hoe dit patroonsfeest in St. Anthonis vroeger gevierd werd lezen we in de herdenkingsuit-gave in 1977 ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de parochie van de Heilige Antonius Abt. Pater C.P.M. Goossens o.f.m. meldt daarin o.a. het volgende:
“De feestdag van de parochiepatroon werd nog na de laatste wereldoorlog als zondag gevierd. Vroeger gold hij kerkelijk als een verplichte feestdag. De eerste dag van de grote kerkelijke feesten als Kerstmis, Pasen en Pinksteren, gold bij de oudere mensen als een hoogdag, waarop het ongepast geacht werd een herberg te bezoeken. Het zondagsborreltje werd pas daags daarna gedronken. Ook de feestdag van St. Antonius werd tot het begin van de deze eeuw (=vorige eeuw) als hoogdag beschouwd. Op 18 januari werd dan de schade ingehaald. Antonius had het zijne op de 17e gehad, op de 18e werd het “varken” gevierd. Vaak kwam dan ook de familie over en werd de tijd gekort met eten en drinken en met kaartspel.”

Het Antoniusfeest op 17 januari wordt voor de leden van het St. Antoniusgilde een gezellige dag! Volgend jaar zal het gilde het tweede lustrum na de heroprichting vieren.

St. Antoniusgilde verkoopt weer heerlijke soep

Op vrijdag 11 december plaatst het gilde, in samenwerking met de gemeente, weer de prachtige kerststal met er omheen grote dennen op de Brink in St. Anthonis. De kerstgroep arriveert een dag later, zaterdag 12 december. Het begin van de sfeervolle kerstperiode is gemaakt.

Om o.a. het plaatsen van de stal jaarlijks mogelijk te maken is het gilde enkele jaren geleden begonnen met de verkoop van zelfgemaakte, heerlijke erwten- en tomatensoep. Door het grote succes is het niet vreemd dat ook dit jaar de soep weer te koop wordt aangeboden.

De soep is vacuüm verpakt en de prijs bedraagt € 4,50 per liter.
Verkoop zal plaatshebben vanuit een aparte kraam naast de kerststal.

De verkoopmiddagen voor de heerlijke soepen zijn:
-zaterdag 12 december;
-zaterdag 19 december;
-maandag 21 december en
-dinsdag 22 december.

Van 13.00 uur tot 16.00 uur zullen gildebroeders in de kraam naast de kerststal aanwezig zijn om de overheerlijke soep te verkopen.

Voor diegenen die liever tomatensoep hebben: ook u bent welkom want er is ook tomatensoep met balletjes te koop.

Proef de kunsten van onze gildekok Jan van Tilborg!

Met de aankoop van de soep levert u een bijdrage aan de activiteiten die het gilde voor onze gemeenschap onderneemt, zoals het mogelijk maken van plaatsing van de kerststal, het organiseren van schietwedstrijden, het opluisteren van dorpsactiviteiten en het helpen van jeugd en ouderen.