Agenda

27 april 2022
Koningsdag

4 mei 2022
Dodenherdenking

12 juni 2022
Vrij Gildefeest Land van Cuijk St. Anthoniusgilde Sambeek

19 juni 2022
Viering Sacramentsdag met Koningschieten, mis 10.30 uur

26 juni 2022
Kringgildedag Peelland Antonius/Sebastianusgilde Gemert

25 juli 2022
Medewerkering ‘Daags na de Tour’

20/21 augustus 2022
Europees Schutterstreffen Deinze (België)

3 september 2022
Jaarlijks uitstapje

18 september 2022
NBFS-toernooi VTBS

25 september 2022
Intern kampioenschap wipschieten, afsluiting seizoen

8 oktober 2022
Hoofdliedendag ‘s-Hertogenbosch

30 oktober 2022
Allerzielenviering St. Anthonis

7 november 2022
Najaarsvergadering

9 december 2022
Bouw Kerststal

10 december 2022
Aankomst Maria en Jozef met de koningen en herders

Verkoop soep: (van 13.00 tot 16.00 uur)
data volgen

24 december 2022
Opening kerststal, Kindje in de Kribbe