Agenda

20 januari 2019
Antoniusfeest, mis om 10.30 uur

26 januari 2019
Kringvergadering Overheid

7 februari 2019
Publieksschieten

21 februari 2019
Publieksschieten

7 maart 2019
Jaarvergadering

31 maart 2019
Afsluiting vlakschietseizoen

27 april 2019
Koningsdag

Mei/Sep 2019
Fietsen met een bewoner van “Op ’t Hoogveld”

4 mei 2019
Dodenherdenking

24 mei 2019
Meulenfeesten Oploo

25 mei 2019
Uitstapje gilde

15 juni 2019
Dorpen Wipcompetitie

23 juni 2019
Viering Sacramentsdag met Koningschieten, mis 10.30 uur

30 juli 2019
Medewerkering ‘Daags na de Tour’

18 augustus 2019
Kring Koning en Keizerschieten in Linden

7 september 2019
Gildedag Liessel

15 september 2019
NBFS-toernooi VTBS

29 september 2019
Intern kampioenschap wipschieten, afsluiting seizoen

12 oktober 2019
Hoofdliedendag ‘s-Hertogenbosch

3 november 2019
Allerzielenviering St. Anthonis

14 november 2019
Najaarsvergadering

6 en 7 december 2019
Bouw Kerststal

7 december 2019
Aankomst Maria en Jozef met de koningen en herders

Verkoop soep: (van 13.00 tot 16.00 uur)
data volgen

24 december 2019
Opening kerststal, Kindje in de Kribbe