St. Antoniusgilde heropgericht!

2 november 2006
Op initiatief van burgemeester Jos Verbeeten van St. Anthonis is het St. Antoniusgilde nieuw leven ingeblazen. Het initiatief werd door velen enthousiast begroet en al snel bleek dat het gilde er zou komen. In een bijzonder prettige sfeer is het ingeslapen gilde vervolgens op donderdagvond 2 november 2006 wakker geworden. De officiële naam van het gilde luidt: Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt.

Het St. Antoniusgilde stelt zich ten doel, in verbondenheid met de Rooms Katholieke kerk en geïnspireerd door een christelijke geest, het gilde in stand te houden en in aanzien te doen toenemen, de gildegeest en de gildetradities in hun volle omvang en het gildewezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen. Het gilde staat ten dienste van de parochie en van de Sint Tunnisse gemeenschap en wil daarmee een bijdrage leveren aan de sociale samenhang van ons dorp. De overheid van het heropgerichte gilde heeft gevraagd om toestemming tot aansluiting bij de Kring van Schuttersgilden “Land van Cuijk”.