Maria van Erp voor de vierde keer gildekoning

Het was een spannende strijd afgelopen zondag. Het laatste uur van de wedstrijd ‘vloog’ de vogel alle kanten op en was het wachten op het schot dat precies de zwakke plek zou raken. Met een mooi raak schot maakte Maria een einde aan de spanning; om vijf voor half vijf (na een kleine drie uur schieten) raakte ze de vogel vol op die zwakke plek en kwam het geheel naar beneden. Voor de vierde keer schoot Maria zichzelf tot koning van de gild!

De dag was al goed begonnen met (ondanks slechte weersvoorspellingen) slechts een enkel drupje regen bij het optrekken naar het oude koningspaar en vervolgens naar de kerk. Na een mooie viering en het maken van de groepsfoto’s (op de trappen van onze mooie nieuwe kiosk) genoten we samen van een prima koffietafel bij Van Kol. Aldaar werd ook de loting verricht voor de volgorde van het koningschieten. Na de gebruikelijke tradities zoals het drie maal trekken rond de schutsboom, mocht onze gildeheer de boom ‘vrijen’ door het eerste schot te lossen. Zoals gezegd werd het een spannende wedstrijd en in de laatste 14 ronden waren er nog 7 schutters die serieus de strijd met elkaar aan gingen. Aangejaagd door een enthousiast publiek (waaronder onze gildezuster Nellie de Hoog!) nam de spanning toe en daarmee ook het aantal missers. Het 178ste schot (waarvan 139 rake schoten) verloste iedereen van die spanning, de vogel lag in stukken op de grond. Maria gaf aan dat ze het koningschap graag aan wilde nemen en we gingen over tot de eedaflegging van onze nieuwe koning. Na het overvendelen maakte Maria bekend dat haar echtgenoot Marcel haar prins-gemaal zou zijn en werd hij met tromgeroffel door onze tamboers begeleid naar zijn koningin. Hierna werd de erewijn geschonken en mochten we genieten van een vendelgroet door onze vendeliers. Na de felicitaties bleef het nog lang gezellig op de Brink. We kijken terug op een mooie dag en danken iedereen voor de deelname, hulp en aanwezigheid.

Iemand vroeg me nog of we Maria nou koning of koningin noemen. De functie van Maria is officieel gildekoning, daar wordt geen verschil gemaakt in de geslachtsnaam. Maar de aanspreektitel is koningin. Dus onze ‘gildekoning’ is ‘koningin’ Maria van Erp; ik hoop dat jullie het nog snappen 😉

Er zijn veel foto’s gemaakt op deze mooie dag en op social media zijn er al aardig wat te zien. Maar niet iedereen beschikt over facebook dus binnenkort worden de foto’s ook in ons album op internet geplaatst en dan zijn ze via onze eigen website te bewonderen. Voor nu deel ik graag een filmpje van Martien van Dommelen met jullie die een mooie foto-compilatie heeft gemaakt! Klik hieronder op de link:

Sjaak Peeters nieuwe koning 2021

Sjaak Peeters is de nieuwe gildekoning van St. Anthonis! Na een spannende wedstrijd heeft Sjaak Peeters het laatste stuk van de vogel naar beneden gehaald en zich daarmee tot koning geschoten van het St. Tunnisse St. Antoniusgilde. De wedstrijd was ivm de coronamaatregelen al vier weken uitgesteld en begon op zondagmiddag. In de loop van de middag moest de wedstrijd ivm de slechte weersomstandigheden stil worden gelegd. Op maandagavond om 18 uur werd het koningschieten hervat en om 20.30 uur schoot Sjaak Peeters de vogel na 320 rake schoten naar beneden. Samen met zijn koningin Lenie van Erp voert koning Sjaak komend jaar ons gilde aan!

Spanning op de Brink in St. Anthonis

De schutters van het gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt gaan op zondag 29 mei strijden om het koningschap.

Er is spanning onder de leden want er zijn meerdere kandidaten die de (nieuwe) koning van het gilde willen worden. Sommigen hebben kenbaar gemaakt tot het uiterste door te willen gaan. Het vervullen van het koningschap is een eer. De Caert geeft de functie van de koning weer: “De koning moet bij alle vergaderingen en gebeurtenissen van het gilde aanwezig zijn. De gildekoning is van onbesproken gedrag en bestuurt en regeert niet. De koning is het gezag, maar hij oefent dit niet uit; hij is symbool van het gezag. Hij draagt het juweel en betreedt als eerste het gildehuis en wordt als eerste bediend. De koning draagt de eer en de waardigheid van het St. Antoniusgilde”.

De wens om koning te worden is dit jaar extra groot want de nieuwe koning wordt een jubileum-koning. In januari is het 10 jaar gelden dat het gilde zich na de heroprichting presenteerde en in de parochiekerk de eerste leden werden geïnstalleerd door het afleggen van de eed van trouw. Volgend jaar wordt dit jubileum natuurlijk gevierd. Ook de gemeenschappen van St. Anthonis en Ledeacker kunnen hier aan deelnemen. Maar voor het zover is moet eerst de vogel geschoten worden. En dat vergt tijd en spanning. Scheidende koning Maria van Erp heeft er, volgens goed gebruik, voor gezorgd dat de nieuwe vogel er prachtig uitziet.

Voor het gilde begint op 29 mei de dag al vroeg. Om 07.30 uur zal de gildebode op diverse plekken in het dorp het koningschieten aankondigen door het voorlezen van de proclamatie van de overheid. Voor de Plechtige Eucharistieviering van 10.30 uur worden koning Maria van Erp en haar prins-gemaal door het voltallige gilde afgehaald. Na de Eucharistieviering is de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk gezag. Hierna krijgen de leden en genodigden een Brabantse koffietafel aangeboden.

Om ongeveer 13.30 uur zal op de Brink het koningschieten beginnen. Nadat het gilde drie maal rond de schutsboom is getrokken, wordt de boom omlaag gehaald, waarna de huidige koning de vogel op de boom plaatst. Dan wordt, onder het roeren van de trom, de boom opgehaald. De hoofdman ontdoet vervolgens de koning van het juweel. Hiermee legt hij de functie neer en treedt daarmee terug uit de overheid van het gilde. De scheidende koning biedt tevens zijn koningsschild aan de hoofdman aan.

Aansluitend kan de wedstrijd beginnen nadat de pastoor een gebed op voorspraak van H. Antonius Abt, de schutspatroon, heeft uitgesproken. Er wordt gebeden dat het ‘schot van geluk’ een goede koning zal aanwijzen. De boom wordt eerst “gevrijd” door burgemeester Sijbers, namens de wereldlijke overheid en vervolgens door pastoor Van der Sluis, namens de kerkelijke overheid. Daarna zullen de leden, na loting, beurtelings proberen de vogel van de paal te schieten. Natuurlijk wordt het een spannende wedstrijd.

De gildebroeder of -zuster die de vogel naar beneden schiet is tot het volgende koning-schieten de koning. Zodra de nieuwe koning is geïnstalleerd en het juweel is omhangen zullen de kerkklokken luiden. Aansluitend zal burgemeester Sijbers, namens het gemeentebestuur, de erewijn aanbieden. Pas daarna mag de nieuwe koning de felicitaties van alle gildebroeders en –zusters en de belangstellenden in ontvangst nemen.

Iedereen is op zondagmiddag 29 mei op de St. Tunnisse Brink van harte welkom om de spanning om wie koning wordt, mee te beleven.

St. Antoniusgilde en Oellandkoor in Sint Jan

[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20160508 Gilde Den Bosch“]

Op zondag 8 mei (Moederdag) zullen het St. Antoniusgilde en het Oellandkoor uit St. Anthonis, op uitnodiging, de Plechtige Mariaviering van 11.45 uur in de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch opluisteren.

De maand mei wordt van oudsher ook wel Mariamaand genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus. Eeuwen lang al gaan mensen in de Sint Jan steun zoeken bij Maria, bidden daar stil, in Haar kapel. Dat is in het bijzonder het geval in de mei-maand.

Het Oellandkoor heeft zich voorbereid om een aantal Maria-liederen, al dan niet meerstemmig, ten gehore te brengen. Ook zingt het koor, met begeleiding van een ensemble van Muziekvereniging Sint Cecilia, delen uit de Antoniusmis van wijlen dorpsgenoot Jo de Jong. Volgens traditie wordt aan het slot van de plechtige viering het lied van de Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch gezongen.

Op 8 mei is de sluiting van de de tentoonstelling Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie. Deze tentoonstelling vormde vanaf 12 februari het hoogtepunt van een internationale culturele manifestatie waarmee het 500ste sterfjaar van het genie Jeroen Bosch groots en feestelijk is herdacht in zijn geboortestad. Bij de opening van deze tentoonstelling door koning Willem-Alexander was het St. Antonius-gilde genodigd aanwezig en mocht die dag bij het vertrek van de majesteit uit de stad een erehaag vormen.

Er worden in het weekend van 7-8 mei zeer veel bezoekers in ’s-Hertogenbosch verwacht om op de laatste dag nog een bezoek aan de tentoonstelling te brengen. Velen zullen ook naar deze stad komen om de Maria-viering in de Sint Jan bij te wonen. De broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch heeft gevraagd of de vendeliers na afloop van de viering buiten de Sint Jan een vendelgroet willen brengen.

Het St. Antoniusgilde en het Oellandkoor zijn niet voor het eerst samen in de Sint Jan. In oktober 2010 bij de jaarlijkse Hoofdliedendag van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden hebben zij samen de viering opgeluisterd. De gildebroeders en –zusters van het St. Antoniusgilde en de leden van het Oellandkoor hopen op 8 mei ook inwoners van de gemeente Sint Anthonis in de Sint Jan te mogen begroeten.
Foto Parade met Oellandkoor

Bijlage: Foto van het gilde en het koor in 2010 op de Parade (Foto: Gerrit van Kempen)
traditiegilde

Winnaars vlakschieten

De gildebroeders en –zusters van het St. Antoniusgilde hebben zondag het winterseizoen afgesloten met een intern kampioenschap vlakschieten. De wedstrijden vonden plaats in de blokhut. Er werd geschoten in de A-klasse en in de B-klasse.

Nadat iedereen zijn serie van 10 schoten had gelost was de winnaar bekend.

In de A-klasse werd Rinie Bloemen voor de 5e keer winnaar. In de B-klasse was Bert Ermers de winnaar. Met trots namen beiden de (wissel)bekers in ontvangst.

 

Eerder deze week, op donderdagavond, werden ook de winnaars bekend gemaakt van het winterseizoen vlakschieten. In het winterseizoen is er elke donderdagavond een competitie in 20 series van 10 geschoten. Van deze wintercompetitie werd Theo Heijligers (gastschutter van het St. Matthiasgilde) winnaar in de A-klasse en Marcel Hermens werd winnaar in de B-klasse.

 

Na deze afsluiting beginnen de leden met het zomerseizoen wipschieten. Deze activiteit vindt plaats op het gildeterrein aan het St. Patrickpad. Elke donderdagavond vanaf 7 uur tonen de leden hier hun schietkunsten. Belangstellenden zijn welkom een avond te oefenen. Neem gerust contact op met een van de gildebroeders of bel de deken-schrijver: tel. 06-16040298.

St. Antoniusgilde vormt erehaag voor koning

[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20160212 Opening Jheronimus Bosch”]

Vrijdagmiddag 12 februari 2016 opende koning Willem-Alexander in het Noord-Brabants Museum in ‘s-Hertogenbosch de tentoonstelling Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie (12 februari t/m 8 mei 2016).

Deze tentoonstelling vormt het hoogtepunt van een internationale culturele manifestatie waarmee het 500ste sterfjaar van het genie Jeroen Bosch groots en feestelijk wordt herdacht in zijn geboortestad. Een unieke expositie omdat nog nooit zoveel werken van deze Middeleeuwse schilder bij elkaar te zien zijn geweest.

Ook het St. Antoniusgilde was, op uitnodiging, aanwezig voor de opluistering van deze opening. Met ruim 300 gildebroeders en –zusters van ongeveer 27 gilden vormde het St. Tunnisse gilde een bonte stoet die door de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch naar de Parade trok.

Het gilde heeft een bijzondere en fascinerende dag beleefd in Den Bosch. In sprookjes-achtige Jheronimus Bosch-sferen heeft het de erewacht gevormd voor onze Koning.

Na afloop van de bijzondere dag kwam het gilde toevallig nog de vertrekkende majesteit tegen en vormde het spontaan een erehaag.

Toch bijzonder om dat allemaal zo mee te maken.

En de sfeer was natuurlijk weer opperbest onder elkaar!

In het persoonlijk contact dat hoofdman Jos Verbeeten in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden die middag met de koning had bedankt de koning voor de betrokken inzet.

St. Antoniusgilde neemt deel aan opening Jheronimus Boschjaar!

St. Antoniusgilde neemt deel aan opening Jheronimus Boschjaar!

Morgen, vrijdag 12 februari, opent Koning Willem-Alexander in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch de grote internationale tentoonstelling over de schilder Jeroen Bosch. Het St. Antoniusgilde neemt samen met anderes gildes deel aan de manifestatie die plaats vindt ter gelegenheid van de opening van deze expositie. Op de Parade vindt een muzikaal spektakel plaats in het kader van de festiviteiten.
De festiviteiten worden vanaf 13.15 uur live uitgezonden op Omroep Brabant TV en NPO 2.
Meer info over het Jheronimus Boschjaar op: http://www.bosch500.nl
‪#‎bosch500‬
‪#‎jb500