St. Antoniusgilde in de prijzen op NK Vlaksschieten

In het weekend van 7 en 8 maart 2009 nam een sterke groep schutters van ons gilde deel aan het Open Nederlands Kampioen- schap Vlakschieten te Boxmeer. Dit kampioenschap leverde een mooie oogst op voor een nog maar kort geleden heropgericht gilde: De prijswinnaars in de individuele instapklasse:
1e prijs: Hetty Arts
2e prijs: Noud van Lankveld

Bij de korpsen streed ons gilde mee in de D-klasse en sleepte daar de 1e en de 3e prijs in de wacht. Schutters, van harte gefeliciteerd namens alle gildebroeders en gildezusters! Zie voor de uitslagen: www.kruisboog.nl