Harrie van Erp is de nieuwe koning van het St. Antoniusgilde !

Zondag 10 juni 2007 kwamen de gildebroeders en –zusters bij elkaar voor de viering van het Sacramentsfeest. Onderdeel van die viering vormt het koningschieten, voor het St. Antoniusgilde de eerste keer na de heroprichting. Om 13.30 uur startte het koningschieten op de Brink. Bij de schutsboom aangekomen trok men drie maal rond de boom. Dit is een symbolische handeling om boze geesten te verdrijven. Loco-burgemeester, mevr. Roos Aben, loste het eerste schot en namens de kerkelijke overheid probeerde Piet van Sambeek de vogel te raken. Van oudsher werd aangenomen dat de krachten van de eenvoudige gildebroeders niet toereikend konden zijn om de hooggeplaatste vogel van eventuele kwalijke elementen te bevrijden. Zowel de wereldlijke als de kerkelijke overheid moesten zich deze zondag overgeven aan de gildebroeders. Natuurlijk zal de gildeheer in 2008 niet nalaten raak te schieten. Hierna kon volgens volgorde zoals vermeld in de Caert het koningschieten beginnen. Na 118 schoten, waarvan 77 raak-schoten, werd Harrie van Erp om 15.00 uur de eerste officiele koning van het St. Antoniusgilde in de 21eeeuw. De kerkklokken berichtten de inwoners dat de nieuwe koning bekend was. Met gejuich werd de koning door gildebroeders en –zusters en het talrijke publiek op de Brink ontvangen, temeer omdat koning Harrie, eigenaar van Novy Van Erp en Fixit-Klusmarkt, garant heeft gestaan voor het vandaag gepresenteerde hoofd-vaandel.