Arno Rombouts Clubkampioen Wipschieten 2008

Het was een stralende zondag, die 28ste september 2008. Om 13 uur verzamelden zich 24 gildebroeders en -zusters om samen te strijden om de felbegeerde titel van clubkampioen wipschieten 2008. Het was een spannende wedstrijd waarbij in de eerste ronde al langzaamaan duidelijk werd wie de beste kanshebbers waren om de beker te winnen. In het laatste viertal maakten Ad van de Vorst en Arno Rombouts de meeste kans op de titel, wat een spannende strijd opleverde. Ad miste het tweede schot van de vijf, terwijl Arno nog altijd kans had om alle schoten vol te schieten. De wedstrijdleiding verklaarde op dat moment (ten onrechte zo bleek later) dat als Arno de ronde foutloos afrondde, hij clubkampioen zou zijn.

Toen dat moment aanbrak, ontstond er echter enig oproer onder een aantal gildebroeders die vaststelden dat de wedstrijdleiding een fout had gemaakt: ook Harrie van Erp had met al zijn schoten de wip geraakt. De wedstrijd kende toen aldus een vervolg door het afkampen tussen Arno en Harrie. Het eerste schot raakten beide schutters, het tweede schot was een schouderschot… nadat Arno de wip er af schoot, was het de beurt aan Harrie. Harrie miste, waarmee Arno Clubkampioen Wipschieten 2008 werd.

Na afloop van het kampioenschap werd door de hoofdman de beker uitgereikt die een plekje krijgt bij Arno op de schouw (dus enige troost voor Harrie, want daarmee staat de beker in zijn huis 🙂 Hierna werden gastvrouw en gastheer Marleen en Twan Verblakt in de bloemetjes gezet en bedankt voor de grote gastvrijheid die de gildeleden wekelijks ontvangen bij het wipschieten. Marleen en Twan: ook via deze weg nogmaals enorm bedankt!

Tenslotte hebben allen gildebroeders en -zusters met de nodige aanhang, genoten van een prima verzorgde barbecue door Jan en Marianne van Ut Gemak. Met een pilsje en het lekkere eten was het goed toeven tot in de vroege avond!

St. Antoniusgilde huldigt koning Louis

Zondag 25 mei 2008 vierde het gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt in St. Anthonis met de parochie het feest van het H. Sacrament. Het feest begon met een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Antonius abt. Door het “nieuwe deel” onder de kerktoren trok de stoet, voorafgegaan met tamboers, de kerk binnen om deel te nemen aan de feestelijke viering, voorgegaan door gildeheer pastoor Van Spreeuwel, en met gezangen van het gemengd koor onder leiding van Jan Brouwers. Na de viering was de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk gezag. Voordat de leden een gezamenlijke Brabantse koffietafel nuttigden bij Bos All In werd een groepsfoto gemaakt. Na afloop van de koffietafel volgde de loting voor het schieten.

Zoals gepland begon om 13.00 uur het koningschieten op de lommerrijke Brink, een unieke locatie voor het koningschieten van een gilde. Het was dan ook niet vreemd dat vele pas-santen en belangstellenden de tijd namen om het koningschieten te volgen tot de koning bekend was. Het gilde trok drie maal rond de schutsboom om zich vervolgens rond de boom op te stellen. Hierna werd de vogel op de boom geplaatst en de vertegenwoordiger van de kerk sprak een gebed uit op voorspraak van de H. Antonius Abt.

Vervolgens werd de boom “ gevrijd” door de loco-burgemeester, wethouder Roos Aben, en de heer Jan Daamen namens de kerkelijke overheid. Hierna begon voor de leden het schieten volgens schietvolgorde. Een spannende wedstrijd met vele kandidaten voor het koningschap. Na slechts 72 schoten, waarvan 58 raakschoten, was het Louis van der Zanden die zich koning 2008 mag noemen.

Nadat de Overheid zich onder de schutsboom had beraden gaf Louis op de vraag van hoofdman Jos Verbeeten om het koningschap aan te nemen, een bevestigend antwoord. Na het afleggen van de gelofte door Koning Louis van der Zanden werd hem door de hoofdman het juweel om zijn hals gehangen en werd hij door de vaandrig overvendeld. Hierna ontving de koningin de erekrans en onder het beieren van de klokken van de St. Tunnisse kerktoren trok het gilde met het nieuwe koningspaar, koning Louis en koningin Ria, naar de 2 onlangs geplaatste koningstronen voor het gemeentehuis waarin het koningspaar kon plaatsnemen. Unieke tronen op een unieke locatie.

Hier werd de erewijn geschonken en kon het koningspaar vervolgens de felicitaties in ont-vangst nemen. Het St. Antoniusgilde zette de dag voort met het gebruikelijke teren op Sacramentsdag. Koning Louis heeft de gelofte afgelegd “een goed koning te zijn door het koningschap op een waardige wijze en tot eer van het gilde in te vullen, de Caert hierbij na te leven en niets te doen in het nadeel van het gilde”. A.s. zondag zal het St. Antoniusgilde in Boxmeer aanwezig zijn bij de viering van 75 jaar Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk.

Deken-schrijver Pierre van den Berg onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Het Antoniusgilde is trots op haar deken-schrijver Pierre van den Berg die op 25 april 2008 geridderd werd in de Orde van Oranje-Nassau. In aanwezigheid van vele familieleden, collega’s, vrienden en de overheid van het Antoniusgilde kreeg Pierre het lintje opgespeld door onze eigen hoofdman Jos Verbeeten in zijn andere functie, namelijk die van burgemeester van de gemeente Sint Anthonis. De altijd nieuwsgierige Pierre was volkomen verrast door deze hoge eer en reageerde zichtbaar geĂ«motioneerd.

Burgemeester / hoofdman Jos Verbeeten roemde Pierre om zijn ongelooflijke inzet als vrijwilliger bij tal van organisaties in het dorp St. Tunnis. Er volgde een indrukwekkend lange lijst van nevenfuncties die Pierre heeft bekleed en waarvan hij nog altijd een aantal vervult, waaronder die van deken-schrijver van ons gilde.

In de vroege avond heeft het gilde met slaande trom en vliegend vaandel een verrassingsbezoek gebracht aan de kersverse ridder. Voor zijn huis werd onze gedecoreerde deken-schrijver door het gilde hulde gebracht.Pierre, je hebt deze onderscheiding meer dan verdiend! De gildebroeders en -zusters van het St. Antoniusgilde zijn trots op onze schrijver en feliciteren je van harte met deze bijzondere eer!

Klik hier voor artikel op website Gelderlander over onze Ridder!

Ad vd Vorst winnaar vlakseizoen Ă©n vlaktoernooi

Gedurende de wintermaanden hebben de leden van het St. Antoniusgilde het vlakschieten beoefend in de Herberg van de gebroeders Van Els aan de Noordkant te St. Anthonis. Het was onze eerste echte competitie vlakschieten en die heeft volgende eindstand opgeleverd:
1. Ad vd Vorst
2. Twan Verblakt
3. Rinie Arts

Op zondag 6 april is het vlakseizoen afgesloten met een vlaktoernooi, wederom bij Herberg Van Els. Ook deze dag bleek Ad vd Vorst over de beste vlakschiet-kwaliteiten te beschikken: hij mocht de beker voor de eerste prijs in ontvangst nemen. Bijzonder die middag was ook dat er een fotograaf was van De Gelderlander die een groepsfoto heeft gemaakt. Deze foto is gepubliceerd in het Maasland-katern op 12 april jl.

St. Antoniusgilde bezoekt zorgcentrum

St. Antoniusgilde opent seizoen met bezoek aan zorgcentrum en trekt er met de bewoners op uit. Met een bezoek aan het zorgcentrum “Op ’t Hoogveld” heeft het St. Antoniusgilde het seizoen 2008 geopend. Op donderdag 3 april j.l. verzamelden de gildebroeders en–zusters zich in de omgeving van het zorgcentrum om vervolgens onder leiding van de commandant en in door de tamboer aangegeven marstempo via de hoofdingang naar binnen te gaan.

Op het Plein aangekomen wachtten de bewoners om vervolgens zichtbaar te genieten van datgene wat de gildebroeders en –zusters bij zich hadden. Veel belangstelling was er voor de gildeattributen: het vaandel, de pieken en vooral het oude gildezilver. Ook het juweel kende veel belangstelling. Na een begroeting door hoofdman Jos Verbeeten gaf deken-schatbewaarder Arno Rombouts een uiteenzetting over het ontstaan en de (oude) gebruiken van het gilde. Aansluitend werd er binnen een vendeldemonstratie gegeven. Vanwege ruimtegebruik kon alleen vendelier Theo Verplak de kunst van het vendelen laten zien. Het gilde heeft de bewoners van het zorgcentrum aangeboden in de zomermaanden, op donderdagavond, met een bewoner er met de duo-fiets op uit te trekken.

Het is de bedoeling dat men, afhankelijk van de wens van de bewoner, een tocht door het dorp of omgeving maakt om, na een pauze bij de gildebroeders en–zuster bij het wipschieten en het gebruik van een kop koffie of een glaasje fris, weer naar het zorgcentrum terugkeert. Bewoners die daarvoor belangstelling hebben kunnen zich in het zorgcentrum opgeven waarna de afspraak wordt gemaakt.

Jaarvergadering

21 februari 2008
Het gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt houdt op donderdag 21 februari a.s. de algemene leden- jaarvergadering. Deze vergadering wordt gehouden in Herberg Urena aan de Noordkant 21 te St. Anthonis en begint om 20.00 uur. In deze lokatie komen de leden van het gilde in de wintermaanden elke donderdagavond bij elkaar voor het vlakschieten. Inmiddels heeft een groot aantal leden een wip- en/of kruisboog in eigendom en wordt met succes deelgenomen aan wedstrijden in de regio.

In deze vergadering zal verantwoording worden afgelegd over het financieel beheer en wordt het jaarverslag van 2007 aangeboden. Voorts zullen de geplande activiteiten voor 2008 worden besproken. Bijzondere activiteiten voor het gilde in 2008 zijn de deelname aan het 75-jarig jubileum van de Kring van Gilden Land van Cuijk op 1 juni in Boxmeer en de deelname aan het Landjuweel in Oisterwijk in september. Verder komen de plannen voor een gildehuis ter sprake.

Diegenen die belangstelling hebben om lid te worden van het St. Antoniusgilde zijn op deze vergadering van harte welkom; een mooi moment om aan te sluiten. Het gilde is op zoek naar een standaardrijder, tamboers en jeugdleden. Volwassen zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Verslag Antoniusfeest

20 januari 2008
In een goed gevulde kerk vierde de parochie op zondag 20 januari in een plechtige Eucharistieviering het patroonsfeest van de parochie. Vanzelfsprekend was ook het St. Antoniusgilde aanwezig. Om 09.30 uur werden koning en koningin bij hun woning aan de Molenstraat door het gilde afgehaald om vervolgens tijdig in de kerk aanwezig te kunnen zijn. De mis werd opgeluisterd door het parochieel gemengd koor samen met een ensemble van harmonie St. Cecilia, dat de door de Jo de Jong gecomponeerde Antoniusmis ten gehore bracht. In zijn overweging ging pastoor Van Spreeuwel in op de betekenis van de afbeeldingen op het vaandel, aan de ene zijde de beeltenis van St. Antonius Abt en aan de andere zijde een monstrans met het heilig Sacrament, alsmede op de betekenis van het rad van Catharina op de vaandelstok. Verder ging hij in op de straatnamen rond het Antoniuspark die verband houden met het leven van de heilige Antonius. De pastoor spoorde het gilde aan om het oude gebruik van“köpkesmert” weer te activeren. Na de voorbeden werd door de pastoor het vaandel ingezegend. Ook werden de borstschilden, gemaakt door edelsmid Noud Peters, voor de leden van de overheid en twee kruisbogen ingezegend. Van deze 4 borstschilden is een schild door de edelsmid geschonken. Aan het einde van de viering werd door 8 leden (zie nieuwsbericht hieronder) de eed van trouw afgelegd. Na afloop vond buiten de overvendeling plaats van koning, koningin, kerkelijk en wereldlijk gezag. Tot slot gaven de 3 vendeliers op het grasveld van de Brink een vendeldemonstratie. Ondanks de sterke wind konden zij hun vorderingen aan het publiek tonen.

Na afloop van het officiële gebeuren was er voor de leden en genodigden een uitstekend verzorgde Brabantse koffietafel in Grand-café Bos en volgde het teren. Tijdens de koffietafel konden de leden het prachtige schild van koning Harrie van Erp bewonderen met de diverse afbeeldingen, voorstellende het actieve leven van de koning. Op de achterzijde van het schild is een zeer persoonlijke en ontroerende tekst van de koning over zijn overleden moeder en zus ingegraveerd. Ook dit prachtige koningschild is gemaakt door onze plaatselijke edelsmid.

Witte bonen voor nieuwe leden op de najaarsvergadering

Op 15 november 2007 vond de jaarlijkse najaarsvergadering van het St. Antoniusgilde plaats. Dit is de vergadering ter voorbereiding op het Antoniusfeest in januari. Op dat patroonsfeest worden eventuele nieuwe gildebroeders of -zusters geïnstalleerd door de eedaflegging tijdens de mis in onze dorpskerk. Maar voordat er tot installatie kan worden overgegaan, mogen alle al geïnstalleerde gildebroeders en -zusters stemmen over toelating van de nieuwe leden.

Hiervoor kent het gilde een mooie oude traditie: er wordt namelijk gestemd met witte en bruine bonen! Aldus geschiedde en gezien het grote aantal voordrachten, heeft de gildebode heel wat meters door de zaal af moeten leggen om de bonen uit te delen en weer op te halen!

De vergadering heeft de volgende personen toegelaten als gildebroeder danwel gildezuster: – Hetty Arts – Riny Arts – Wiel Guzowski – Nellie de Hoog – Noud van Lankveld – Jan van Tilborg – Theo Verstegen – Louis van der Zanden – Mia van der Zanden

De overheid en alle leden van de broederschap feliciteren hen van harte met hun toelating! Op het Antoniusfeest van 20 januari aanstaande zullen zij tijdens de eucharistieviering hun eed van trouw aan het gilde afleggen.

Voor foto’s klik op: Najaarsvergadering

Overheid bezoekt Hoofdliedendag NBFS te Den Bosch

Op 27 oktober 2007 heeft de overheid ons gilde vertegenwoordigd op de jaarlijkse Hoofdliedendag van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden te Den Bosch. Al vroeg in de ochtend vertrokken we uit St. Tunnis naar onze hoofdstad, waarbij onze commandant Wiel meeging in de plaats van deken-gildebode Thijs die verhinderd was. In Den Bosch begon de dag met een eucharistieviering in de St. Jan; een indrukwekkende plechtigheid, die zeer goed verzorgd was door het St. Jorisgilde uit Goirle. Hier hebben we natuurlijk ook het kostbare drieluik bewonderd dat ooit vanuit onze eigen dorpskerk naar de kathedraal is verhuisd (zie foto’s).

Tegen het middaguur begon de vergadering van de NBFS in het provinciehuis, voorgezeten door de federatievoorzitter, onze eigen hoofdman Jos. Dit jaar, zo meldde hij trots, met een nieuwe hoed en nieuwe kleuren, en wel die van het heropgerichte St. Antoniusgilde uit St. Tunnis. Met een warm applaus werden we welkom geheten in de gemeenschap van Brabantse schuttersgilden!

Wat volgde was een interessante middag waarbij verschillende onderwerpen aangaande de Brabantse gildes aan bod kwamen en waar tevens het provinciebestuur liet zien wat zij voor Brabant wil betekenen. Dit alles werd afgewisseld met optredens van Brabantse zangers en natuurlijk werd ook de inwendige mens niet vergeten! Voor de overheid was dit een interessante en leerzame dag, waarbij we vooral ook de gelegenheid hebben gekregen om contacten met andere gildes aan te halen en ons gildenetwerk zo uit te breiden.

Voor foto’s klik op: Hoofdliedendag

Oploose ere-deken Gerard Boeijen overleden

Ten gevolge van een verkeersongeval is zondag 7 oktober 2007 in Mill de ere-deken van ons bevriende St. Matthiasgilde uit Oploo, de heer Gerard Boeijen, overleden. Het was Gerard Boeijen die ons bij de voorbereidende besprekingen en na de oprichting van ons gilde steeds als onmisbare adviseur heeft bijgestaan. Het was hem nooit te veel en hij deed het graag en met plezier. Gerard was betrokken bij ons gilde. Wij deden nooit tevergeefs een beroep op Gerard.

Vrijdag 12 oktober 2007 heeft in Oploo de begrafenis met gilde-eer plaatsgevonden. Tijdens deze indrukwekkend uitvaartplechtigheid heeft Jos Verbeeten, namens het St. Matthiasgilde en ook namens ons St. Antoniusgilde, het woord gevoerd. Gerard was een gildeman in hart en nieren. Niet alleen zijn gezin, familie en vrienden, maar ook het St. Matthiasgilde en wij zullen hem missen.