Antoniusfeest met beëdiging nieuw lid

[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20160117 Antoniusfeest”]

Zondag 17 januari a.s. viert het St. Antoniusgilde patroonsfeest.
Om 10.30 uur is er een Plechtige Eucharistieviering in de kerk van de Heilige Antonius Abt waarin vanzelfsprekend het St. Antoniusgilde aanwezig is.
Tijdens deze viering zal het aspirant lid Gerrit Wientjes officieel geïnstalleerd worden als gildebroeder door het afleggen van de eed van trouw.
Na het afleggen van de eed krijgt de nieuwe gildebroeder het Antoniusinsigne opgespeld en is hij volwaardig lid.

De gildeheer, pastoor Norbert van der Sluis, zal tijdens de viering het nieuwe kroontje voor de koningin zegenen. Het door edelsmid Noud Peters gemaakte kroontje, een uniek zilveren kunstwerk, bevat de elementen in het zilver van het St. Antoniusgilde, zoals het Tau-teken, de groene malagiet, het beslag van de rand en zirconia’s. Ook het juweel of wel het koningsschild en de borstplaten van de leden van de overheid kennen deze elementen.

Na afloop van de Eucharistieviering zal, bij goed weer voor de kerk, de overvendeling plaatsvinden van de koning, het kerkelijke en wereldlijke gezag. Iedereen is van harte uitgenodigd in deze Plechtige Eucharistieviering aanwezig te zijn.

Aansluitend aan de Eucharistieviering is het teren (eten en drinken) voor leden. Het eten en drinken rond het Antoniusfeest stamt uit vroeger tijd.
In “De Caert”, het huishoudelijk reglement van het gilde, zijn algemene richtlijnen gegeven voor het teren. Hoe dit patroonsfeest in St. Anthonis vroeger gevierd werd lezen we in de herdenkingsuit-gave in 1977 ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de parochie van de Heilige Antonius Abt. Pater C.P.M. Goossens o.f.m. meldt daarin o.a. het volgende:
“De feestdag van de parochiepatroon werd nog na de laatste wereldoorlog als zondag gevierd. Vroeger gold hij kerkelijk als een verplichte feestdag. De eerste dag van de grote kerkelijke feesten als Kerstmis, Pasen en Pinksteren, gold bij de oudere mensen als een hoogdag, waarop het ongepast geacht werd een herberg te bezoeken. Het zondagsborreltje werd pas daags daarna gedronken. Ook de feestdag van St. Antonius werd tot het begin van de deze eeuw (=vorige eeuw) als hoogdag beschouwd. Op 18 januari werd dan de schade ingehaald. Antonius had het zijne op de 17e gehad, op de 18e werd het “varken” gevierd. Vaak kwam dan ook de familie over en werd de tijd gekort met eten en drinken en met kaartspel.”

Het Antoniusfeest op 17 januari wordt voor de leden van het St. Antoniusgilde een gezellige dag! Volgend jaar zal het gilde het tweede lustrum na de heroprichting vieren.

St. Antoniusgilde verkoopt weer heerlijke soep

Op vrijdag 11 december plaatst het gilde, in samenwerking met de gemeente, weer de prachtige kerststal met er omheen grote dennen op de Brink in St. Anthonis. De kerstgroep arriveert een dag later, zaterdag 12 december. Het begin van de sfeervolle kerstperiode is gemaakt.

Om o.a. het plaatsen van de stal jaarlijks mogelijk te maken is het gilde enkele jaren geleden begonnen met de verkoop van zelfgemaakte, heerlijke erwten- en tomatensoep. Door het grote succes is het niet vreemd dat ook dit jaar de soep weer te koop wordt aangeboden.

De soep is vacuüm verpakt en de prijs bedraagt € 4,50 per liter.
Verkoop zal plaatshebben vanuit een aparte kraam naast de kerststal.

De verkoopmiddagen voor de heerlijke soepen zijn:
-zaterdag 12 december;
-zaterdag 19 december;
-maandag 21 december en
-dinsdag 22 december.

Van 13.00 uur tot 16.00 uur zullen gildebroeders in de kraam naast de kerststal aanwezig zijn om de overheerlijke soep te verkopen.

Voor diegenen die liever tomatensoep hebben: ook u bent welkom want er is ook tomatensoep met balletjes te koop.

Proef de kunsten van onze gildekok Jan van Tilborg!

Met de aankoop van de soep levert u een bijdrage aan de activiteiten die het gilde voor onze gemeenschap onderneemt, zoals het mogelijk maken van plaatsing van de kerststal, het organiseren van schietwedstrijden, het opluisteren van dorpsactiviteiten en het helpen van jeugd en ouderen.

 

Europees Schutterstreffen in Peine

[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20150828 Europees Schutterstreffen Peine”]

Het St. Antoniusgilde uit St. Anthonis was op het Europees Schutterstreffen
Het koningspaar en een aantal gildebroeders en –zusters, sommigen met partner, waren op het Europese Schutterstreffen In Peine (bij Hannover) in Duitsland.

De leden namen deel aan het individuele (hand)boogschieten waarbij door sommigen brons, zilver en/of goud werd behaald. En wat waren ze blij! De overnachting was in Laatzen, 43 km vanaf Peine, en dagelijks trok men in alle vroegte naar het Stadspark in Peine waar de festiviteiten werden gehouden.

groepsfoto peine

Een enorm kleurrijke menigte, veel trom- en blaasmuziek, al dan niet met zang, vulden het grote feestterrein. Natuurlijk waren de vele drank- en eettentjes een onderdeel van dit prachtige buitengebeuren. Het was drie dagen een feest van verbroedering. De vele duizenden gildebroeders en -zusters uit 12 landen in Europa vierden feest!

Onderstaand filmpje is een klein gedeelte van een uitzending op de Duitse televisie. Het sintantoniusgilde komt hier voorbij lopen.

Het tweede filmpje laat de optocht na de openingsmis van het Schutterstreffen zien.

 

 

Maria van Erp weer koning!

[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20150607 Koningschieten”]

Het St. Antoniusgilde in St. Anthonis vierde 7 juni Sacramentsdag met het koningschieten. Vroeg in de ochtend waren gildebode en tamboer op pad om in het dorp het jaarlijks traditionele evenement bekend te maken. Nadat het gilde het oude koningspaar aan huis had afgehaald was met  de plechtige Eucharistieviering, waarin gildeheer pastoor Van der Sluis voorging, de opening van deze jaarlijkse feestdag van het gilde.

Na een heerlijke koffietafel bij de 3 Burgemeesters begon rond 1 uur ’s middags de ceremonie van het koningschieten. Het werd een prachtige, sportieve wedstrijd met veel publieke belangstelling rond de mooie Brink. Een extra sterke vogel moest de wedstrijd spannend maken. Gemiddeld 125 raak schoten zouden nodig zijn om de vogel te laten vallen. Bij het naderen van de 100 raak schoten werd het bijzonder spannend. Stukken gips werden er af geschoten maar de vogel bleef hangen. Intussen waren de oude koningen nog steeds in de race met concurrentie van enkele andere schutters.

Om half 4 viel de vogel na 101 raak schoten naar beneden. Het was Maria van Erp die zich de koning 2015 van het St. Antoniusgilde mag noemen. Ook in 2011 schoot Maria zich tot koning. Na de inhuldiging werd de door het gemeentebestuur geschonken erewijn gedronken en kon de nieuwe koning de felicitaties in ontvangst nemen. De kerkklokken werden geluid en zo werd de dorpsgemeenschap in kennis gesteld van de nieuw koning.

Zondag 14 juni gaat het St. Antoniusgile met de nieuwe koning naar de vrije gildedag in Gassel.

Koningschieten op de Brink in St. Anthonis

Op zondag 7 juni a.s., op de viering van Sacramentsdag, is het jaarlijkse koningschieten en teren van het Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt. Voor het gilde één van de hoogtepunten van het jaar. Want wie wordt de nieuwe koning van het gilde, wie wordt de 9e koning?

De koning is de belangrijkste persoon bij het gilde. Zonder koning kan een gilde niet naar buiten treden en mag het vaandel niet worden gezwaaid. De koning draagt de eer en de waardigheid van het St. Antoniusgilde. Hij moet bij alle vergaderingen en gebeurtenissen van het gilde aanwezig zijn. Om 07.00 uur zal de gildebode op diverse plekken in het dorp het te koningschieten aankondigen door het voorlezen van de proclamatie van de overheid. Een tamboer zal hem vergezellen.

Om 09.45 uur gaat het gilde het koningspaar Wiel en Corrie Peeters, zoals gebruikelijk, aan huis, Noordkant 18 A, afhalen. Om 10.30 uur is de Eucharistieviering met Gilde-eer. Na afloop van de viering is de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk gezag en vervolgens is er voor de leden een Brabantse koffietafel.

Om ongeveer 13.00 uur begint op de Brink de ceremonie van het koningschieten. Nadat het gilde drie maal rond de schutsboom is getrokken, wordt de boom omlaag gehaald, waarna de huidige koning, Wiel Peeters, de vogel op de boom plaatst. Dan wordt, onder het roeren van de trom, de boom opgehaald. De hoofdman ontdoet vervolgens de koning van het juweel. Hiermee legt de koning zijn functie neer en treedt daarmee terug uit de overheid van het gilde. Hij biedt tevens zijn koningsschild aan de hoofdman aan. Aansluitend kan de wedstrijd beginnen.

Alleen de leden die geïnstalleerd zijn en de eed hebben afgelegd mogen aan het koningschieten deelnemen. De boom wordt eerst “gevrijd” door de burgemeester, namens de wereldlijke overheid en vervolgens door de pastoor, Norbert van der Sluis, namens de kerkelijke overheid. Daarna zullen de leden, na loting, beurtelings proberen de vogel van de paal te schieten. Natuurlijk wordt een spannende wedstrijd. De gildebroeder of -zuster die de vogel naar beneden schiet is tot het volgende koning-schieten de koning(in). Bij het laatste koningschieten waren slechts 77 schoten gelost. Al na 61 raak-schoten viel de vogel naar beneden.

Zodra de nieuwe koning is geïnstalleerd en het juweel is omhangen zullen de kerkklokken luiden. Natuurlijk is iedereen op zondagmiddag 7 juni op de Brink van harte welkom om de span-ning om wie koning wordt, mee te beleven. Er is beslist een gezellige sfeer op de St. Tunnisse Brink.

Federatietoernooi kruisboogschieten Boekel

Vier schutters uit St. Tunnis namen vandaag als korps deel aan het federatietoernooi kruisboogschieten in Boekel. Ondanks materiaalpech, zowel aan een kruisboog als aan de schutsboom, was het een gezellige, zonnige dag en nam koning Wiel een mooie prijs mee naar huis!

[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20150412 Federatietoernooi kruisboogschieten Boekel”]

Gilde sluit winterseizoen af

Het winterseizoen vlakschieten van het gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt werd op zondag 29 maart afgesloten met een intern kampioenschap in de A-klasse en in de B-klasse. Voor deze afsluiting waren veel leden en belangstellende partners naar het gildehuis gekomen.

Dit intern kampioenschap werd door het afkampen in beide klassen extra spannend.

In de A-klasse ging het uiteindelijk tussen Rinie Bloemen en Ad van de Vorst, met beiden 94 punten.

In de B-klasse stonden Wiel Peters en Marcel Hermens tegenover elkaar met elk 88 punten.

In de A-klasse werd Rinie Bloemen de winnaar. Voor de 4e keer mocht hij de wisselbeker in ontvangst nemen. In de B-klasse was Wiel Peters voor de 2e keer de winnaar.

Met ingang van 1 april gaan de schutters elke donderdagavond, op het gildeterrein naast de blokhut, wipschieten. Belangstellenden zijn op deze avonden hartelijk welkom.
[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20150329 Afsluiting vlakschietseizoen”]

Verslag van NL doet op 18 en 19 maart 2015

[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20150318 NL Doet”]

De klus voor 2015 stond omschreven als: wie komt er mee helpen om 8 ondersteuningspalen van blokhut de Hoef te vernieuwen?

Op deze oproep kregen we 8 aanmeldingen in totaal binnen om te helpen en waren we van het bestuur met 3 personen actief.  Het gilde Antonius Abt zorgde voor de meeste vrijwilligers.

Omdat de klus als “zwaar” bestempeld werd, besloten we eerder te starten en wel op woensdag 18 maart. De zon stond hoog aan de hemel en na de werkbespreking met koffie, ’s morgens op woensdag om half 9, begonnen we met de klus. De vlag van NL Doet wapperde hoog in de vlaggenmast, om iedereen aan te moedigen

De 8 palen, gekocht en vervoerd door Twan, lagen al op de vrijwilligers te wachten. Een hulpstuk om te zagen was al van te voren gemaakt. Er waren roestvrijstalen platen gemaakt om de palen te bevestigen door weer een andere vrijwilliger Tijn. De schroeven en andere materiaal  waren ingekocht 

en een frees gehuurd en al opgehaald. Dus konden we de strijd aangaan.

Een rolsteiger mochten we lenen van aannemer A. van Els en werd opgehaald. Een andere steiger werd geleend door het gilde voor het zagen.

Alles verliep in volgorde ,  door gildeman Wiel gepland, helemaal naar wens.

En ’s avonds was de klus al een heel eind uitgevoerd.

Op donderdag kwamen de vrijwilligers opnieuw bij elkaar. De palen werden met een dubbelcheck voorzien van de laatste schroeven en een stukje trespa bij de ingang boven in de overkapping,  werd vervangen. De oude palen werden verzaagd voor stappalen op het achter-speel-terrein en geschilderd.

Daarna werd alles opgeruimd en steigers  en frees weer terug gebracht.

Om half 12 sloten we af met koffie en gebak, het uitdelen van de oorkondes en kortingsbonnen van de Gamma en  werd van harte dank uitgesproken  door Gertie Fransen, de coördinator van Scouting St. Patrick in Sint Anthonis.

Wie op 20 maart naar de klus wil komen kijken, kan het eindresultaat zien, maar geen klussende vrijwilligers meer, die hebben hun taak afgewerkt, waarvoor héél hartelijk dank.

Fotoverslag van NL doet op 18 en 19 maart 2015: Foto’s

Antoniusfeest met 4 nieuwe leden

[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20150125 Antoniusfeest”]

Zondag 25 januari a.s. vieren we in St. Anthonis “Groot St. Tunnis” ofwel het Antoniusfeest.

Om 10.30 uur is er een Plechtige Eucharistieviering in de

kerk van de Heilige Antonius Abt waarin vanzelfsprekend ook het St. Antoniusgilde aanwezig is. In deze viering zal pastoor Van der Sluis voorgaan. Het koor zingt de Antoniusmis van dorpsgenoot Jo de Jong.

Tijdens de mis zullen 4 nieuwe gildeleden de Eed van Trouw afleggen. De nieuwe leden zijn: pastoor Norbert van der Sluis, Marian van Tilborg – Reijntjes, Henk Deenen en Marcel Hermens. Pastoor Van der Sluis wordt als gildeheer geïnstalleerd. Na het afleggen van de eed wordt door de hoofdman bij de nieuwe leden het Antonius-insigne opgespeld.

Na afloop van de H. Mis stelt het gilde zich op voor de kerk. Hier zal de plechtige overvende-ling plaatsvinden van de koning, het kerkelijke gezag en wereldlijke gezag. Iedereen is van harte uitgenodigd in deze Plechtige Eucharistieviering aanwezig te zijn.

Aansluitend aan de Eucharistieviering is het teren voor leden.

Op youtube staat een interview met Pierre van de Berg: Verslag van de Antoniusviering

 

 

 

Het St. Antoniusgilde sluit het zomerseizoen af

Op de laatste donderdagavond van de zomercompetitie wipschieten op het gildeterrein vond de prijsuitreiking plaats van de onderlinge competitie. Aan deze competitie namen ook gilde-broeders deel van het St. Matthiasgilde uit Oploo.

De eerste prijs was gewonnen door Theo Sommers van het gilde uit Oploo, de tweede prijs was voor onze eigen gildebroeder Rinie Bloemen en de derde prijs was ook voor een gildebroeder uit Oploo, Gerrit Ermers. Het was de afsluiting van een gezellige competitie. De deelname van enkele gildebroeders uit Oploo tekent de sfeer van broederschap.

Op zondag 28 september was de afsluiting van het zomerseizoen. Onder heerlijke zonne-stralen, grote belangstelling van de partners en volop gezelligheid sloot het gilde het zomer-seizoen af. Zoals gebruikelijk was er die middag een interne wedstrijd. De winnaar was, niet voor de eerste keer, Rinie Bloemen met 14 punten. Omdat er drie schutters waren met een gelijk aantal punten moest dit drietal kampen waarna Arno Rombouts tweede werd, Marcel Hermans werd derde en de vierde plaats was voor Ad van de Vorst.
Rinie Bloemen kampioen wipschieten

Hoofdman Jos Verbeeten overhandigde de wisselbeker aan Rinie Bloemen. In zijn toespraak heette hij pastoor Norbert van der Sluis, die een kijkje kwam nemen en de sfeer binnen het St. Tunnisse gilde wilde proeven, bijzonder welkom. Hij dankte ook de dames die zich heb-ben ingezet voor de totstandkoming van het nieuwe vaandel en de aanpassing van de zilver-hesjes. Een lekkere barbecue, een koel drankje, gezellig kletsen zorgden voor een sfeervolle afsluiting van het seizoen.

Met ingang van 2 oktober is het elke donderdagavond, van 19.00 uur tot 21.30 uur, vlak-schieten in de blokhut. Belangstellenden zijn van harte welkom.