Koningschieten op de Brink in St. Anthonis

Op zondag 7 juni a.s., op de viering van Sacramentsdag, is het jaarlijkse koningschieten en teren van het Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt. Voor het gilde één van de hoogtepunten van het jaar. Want wie wordt de nieuwe koning van het gilde, wie wordt de 9e koning?

De koning is de belangrijkste persoon bij het gilde. Zonder koning kan een gilde niet naar buiten treden en mag het vaandel niet worden gezwaaid. De koning draagt de eer en de waardigheid van het St. Antoniusgilde. Hij moet bij alle vergaderingen en gebeurtenissen van het gilde aanwezig zijn. Om 07.00 uur zal de gildebode op diverse plekken in het dorp het te koningschieten aankondigen door het voorlezen van de proclamatie van de overheid. Een tamboer zal hem vergezellen.

Om 09.45 uur gaat het gilde het koningspaar Wiel en Corrie Peeters, zoals gebruikelijk, aan huis, Noordkant 18 A, afhalen. Om 10.30 uur is de Eucharistieviering met Gilde-eer. Na afloop van de viering is de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk gezag en vervolgens is er voor de leden een Brabantse koffietafel.

Om ongeveer 13.00 uur begint op de Brink de ceremonie van het koningschieten. Nadat het gilde drie maal rond de schutsboom is getrokken, wordt de boom omlaag gehaald, waarna de huidige koning, Wiel Peeters, de vogel op de boom plaatst. Dan wordt, onder het roeren van de trom, de boom opgehaald. De hoofdman ontdoet vervolgens de koning van het juweel. Hiermee legt de koning zijn functie neer en treedt daarmee terug uit de overheid van het gilde. Hij biedt tevens zijn koningsschild aan de hoofdman aan. Aansluitend kan de wedstrijd beginnen.

Alleen de leden die geïnstalleerd zijn en de eed hebben afgelegd mogen aan het koningschieten deelnemen. De boom wordt eerst “gevrijd” door de burgemeester, namens de wereldlijke overheid en vervolgens door de pastoor, Norbert van der Sluis, namens de kerkelijke overheid. Daarna zullen de leden, na loting, beurtelings proberen de vogel van de paal te schieten. Natuurlijk wordt een spannende wedstrijd. De gildebroeder of -zuster die de vogel naar beneden schiet is tot het volgende koning-schieten de koning(in). Bij het laatste koningschieten waren slechts 77 schoten gelost. Al na 61 raak-schoten viel de vogel naar beneden.

Zodra de nieuwe koning is geïnstalleerd en het juweel is omhangen zullen de kerkklokken luiden. Natuurlijk is iedereen op zondagmiddag 7 juni op de Brink van harte welkom om de span-ning om wie koning wordt, mee te beleven. Er is beslist een gezellige sfeer op de St. Tunnisse Brink.

Federatietoernooi kruisboogschieten Boekel

Vier schutters uit St. Tunnis namen vandaag als korps deel aan het federatietoernooi kruisboogschieten in Boekel. Ondanks materiaalpech, zowel aan een kruisboog als aan de schutsboom, was het een gezellige, zonnige dag en nam koning Wiel een mooie prijs mee naar huis!

[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20150412 Federatietoernooi kruisboogschieten Boekel”]

Gilde sluit winterseizoen af

Het winterseizoen vlakschieten van het gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt werd op zondag 29 maart afgesloten met een intern kampioenschap in de A-klasse en in de B-klasse. Voor deze afsluiting waren veel leden en belangstellende partners naar het gildehuis gekomen.

Dit intern kampioenschap werd door het afkampen in beide klassen extra spannend.

In de A-klasse ging het uiteindelijk tussen Rinie Bloemen en Ad van de Vorst, met beiden 94 punten.

In de B-klasse stonden Wiel Peters en Marcel Hermens tegenover elkaar met elk 88 punten.

In de A-klasse werd Rinie Bloemen de winnaar. Voor de 4e keer mocht hij de wisselbeker in ontvangst nemen. In de B-klasse was Wiel Peters voor de 2e keer de winnaar.

Met ingang van 1 april gaan de schutters elke donderdagavond, op het gildeterrein naast de blokhut, wipschieten. Belangstellenden zijn op deze avonden hartelijk welkom.
[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20150329 Afsluiting vlakschietseizoen”]

Verslag van NL doet op 18 en 19 maart 2015

[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20150318 NL Doet”]

De klus voor 2015 stond omschreven als: wie komt er mee helpen om 8 ondersteuningspalen van blokhut de Hoef te vernieuwen?

Op deze oproep kregen we 8 aanmeldingen in totaal binnen om te helpen en waren we van het bestuur met 3 personen actief.  Het gilde Antonius Abt zorgde voor de meeste vrijwilligers.

Omdat de klus als “zwaar” bestempeld werd, besloten we eerder te starten en wel op woensdag 18 maart. De zon stond hoog aan de hemel en na de werkbespreking met koffie, ’s morgens op woensdag om half 9, begonnen we met de klus. De vlag van NL Doet wapperde hoog in de vlaggenmast, om iedereen aan te moedigen

De 8 palen, gekocht en vervoerd door Twan, lagen al op de vrijwilligers te wachten. Een hulpstuk om te zagen was al van te voren gemaakt. Er waren roestvrijstalen platen gemaakt om de palen te bevestigen door weer een andere vrijwilliger Tijn. De schroeven en andere materiaal  waren ingekocht 

en een frees gehuurd en al opgehaald. Dus konden we de strijd aangaan.

Een rolsteiger mochten we lenen van aannemer A. van Els en werd opgehaald. Een andere steiger werd geleend door het gilde voor het zagen.

Alles verliep in volgorde ,  door gildeman Wiel gepland, helemaal naar wens.

En ’s avonds was de klus al een heel eind uitgevoerd.

Op donderdag kwamen de vrijwilligers opnieuw bij elkaar. De palen werden met een dubbelcheck voorzien van de laatste schroeven en een stukje trespa bij de ingang boven in de overkapping,  werd vervangen. De oude palen werden verzaagd voor stappalen op het achter-speel-terrein en geschilderd.

Daarna werd alles opgeruimd en steigers  en frees weer terug gebracht.

Om half 12 sloten we af met koffie en gebak, het uitdelen van de oorkondes en kortingsbonnen van de Gamma en  werd van harte dank uitgesproken  door Gertie Fransen, de coördinator van Scouting St. Patrick in Sint Anthonis.

Wie op 20 maart naar de klus wil komen kijken, kan het eindresultaat zien, maar geen klussende vrijwilligers meer, die hebben hun taak afgewerkt, waarvoor héél hartelijk dank.

Fotoverslag van NL doet op 18 en 19 maart 2015: Foto’s

Antoniusfeest met 4 nieuwe leden

[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20150125 Antoniusfeest”]

Zondag 25 januari a.s. vieren we in St. Anthonis “Groot St. Tunnis” ofwel het Antoniusfeest.

Om 10.30 uur is er een Plechtige Eucharistieviering in de

kerk van de Heilige Antonius Abt waarin vanzelfsprekend ook het St. Antoniusgilde aanwezig is. In deze viering zal pastoor Van der Sluis voorgaan. Het koor zingt de Antoniusmis van dorpsgenoot Jo de Jong.

Tijdens de mis zullen 4 nieuwe gildeleden de Eed van Trouw afleggen. De nieuwe leden zijn: pastoor Norbert van der Sluis, Marian van Tilborg – Reijntjes, Henk Deenen en Marcel Hermens. Pastoor Van der Sluis wordt als gildeheer geïnstalleerd. Na het afleggen van de eed wordt door de hoofdman bij de nieuwe leden het Antonius-insigne opgespeld.

Na afloop van de H. Mis stelt het gilde zich op voor de kerk. Hier zal de plechtige overvende-ling plaatsvinden van de koning, het kerkelijke gezag en wereldlijke gezag. Iedereen is van harte uitgenodigd in deze Plechtige Eucharistieviering aanwezig te zijn.

Aansluitend aan de Eucharistieviering is het teren voor leden.

Op youtube staat een interview met Pierre van de Berg: Verslag van de Antoniusviering

 

 

 

Het St. Antoniusgilde sluit het zomerseizoen af

Op de laatste donderdagavond van de zomercompetitie wipschieten op het gildeterrein vond de prijsuitreiking plaats van de onderlinge competitie. Aan deze competitie namen ook gilde-broeders deel van het St. Matthiasgilde uit Oploo.

De eerste prijs was gewonnen door Theo Sommers van het gilde uit Oploo, de tweede prijs was voor onze eigen gildebroeder Rinie Bloemen en de derde prijs was ook voor een gildebroeder uit Oploo, Gerrit Ermers. Het was de afsluiting van een gezellige competitie. De deelname van enkele gildebroeders uit Oploo tekent de sfeer van broederschap.

Op zondag 28 september was de afsluiting van het zomerseizoen. Onder heerlijke zonne-stralen, grote belangstelling van de partners en volop gezelligheid sloot het gilde het zomer-seizoen af. Zoals gebruikelijk was er die middag een interne wedstrijd. De winnaar was, niet voor de eerste keer, Rinie Bloemen met 14 punten. Omdat er drie schutters waren met een gelijk aantal punten moest dit drietal kampen waarna Arno Rombouts tweede werd, Marcel Hermans werd derde en de vierde plaats was voor Ad van de Vorst.
Rinie Bloemen kampioen wipschieten

Hoofdman Jos Verbeeten overhandigde de wisselbeker aan Rinie Bloemen. In zijn toespraak heette hij pastoor Norbert van der Sluis, die een kijkje kwam nemen en de sfeer binnen het St. Tunnisse gilde wilde proeven, bijzonder welkom. Hij dankte ook de dames die zich heb-ben ingezet voor de totstandkoming van het nieuwe vaandel en de aanpassing van de zilver-hesjes. Een lekkere barbecue, een koel drankje, gezellig kletsen zorgden voor een sfeervolle afsluiting van het seizoen.

Met ingang van 2 oktober is het elke donderdagavond, van 19.00 uur tot 21.30 uur, vlak-schieten in de blokhut. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Viering 750 jaar Sacramentsdag en koningschieten

Onze kerk kent zeven sacramenten, tekenen van Gods nabijheid. Ze drukken in woorden, tekens en gebaren uit wat je voor een deel niet kunt zien: de aanwezigheid en het werken van God in het leven van mensen. Het zijn ontmoetingsmomenten met Jezus Christus.

De Eucharistie (dankzegging) is bron en hoogtepunt van ons katholieke geloof. Het sterven en verrijzen van Christus leeft voort in de “offermaaltijd des Heren”, de heilige Mis. In de Eucharistie (de communie) is Christus zelf aanwezig onder de gedaanten van brood en wijn en daarmee hét voedsel voor ons leven.Van alle sacramenten wordt het Heilig Sacrament des Altaars met de meeste luister omge-ven. Met muziek, bloemen, kaarslicht en kostbare materialen zoals goud en zilver wordt Christus’ aanwezigheid in de Eucharistie geëerd. Het gebruik om de heilige hostie ter aanbidding uit te stellen en in processie rond te dragen is in de dertiende eeuw ontstaan. Dat is onder andere te danken aan de heilige Juliana de Cornillon, afkomstig uit Luik. In een visioen zou Christus aan deze Augustines hebben gevraagd de devotie tot het Heilig Sacra-ment te verspreiden. Juliana spande zich in om deze wens te vervullen en mede door haar toedoen stelde paus Urbanus IV in 1264 het feest van Sacramentsdag in. Aan Thomas van Aquino vroeg hij om passende hymnen en gebeden te maken. Dit jaar is het dus 750 jaar geleden dat Sacramentsdag door de Paus werd uitgeroepen tot een Feest voor de hele universele kerk.

Om het Heilig Sacrament te kunnen tonen werden aanvankelijk reliekschrijnen gebruikt. Later werden monstransen ontworpen (monstrare = tonen). Door middel van een dubbele, gouden ring –de lunula- wordt de hostie geplaatst in het centrum van de monstrans. Bekend is de torenmonstrans, langwerpig van vorm, wijzend naar de hemel en door zijn pinakels, beeldjes en nissen gelijkend op een gotische kathedraal. Ook bekend is de zonne- of stralen-monstrans.

Naast een religieus feest is Sacramentsdag ook een cultuurhistorisch feest (denk aan bloem-tapijten op vele plaatsen, deelname van gilden en muziekgezelschappen). Bij de processies hebben de schutters van oorsprong een belangrijke taak: het beschermen van het Allerheiligste.

Het gilde van St. Anthonis draagt de naam: Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt. De verering voor het Heilig Sacrament is in het verleden in dit dorp ook aanleiding geweest voor de naamgeving van het gilde. Sacramentsdag is ook voor het gilde een feestdag. Het is dan ook vanzelfsprekend dat tijdens de viering van Sacramentsdag op zondag 22 juni in de kerk van St. Anthonis 750 jaar instelling van het Heilig Sacrament wordt herdacht.

In 2010 is de Sacramentsprocessie in St. Anthonis weer ingevoerd. Het Heilig Sacrament wordt in processie rond de Brink gedragen. Dit jaar heeft de processie dus een bijzonder karakter.

De Plechtige Eucharistieviering met gilde-eer en een processie op zondag 22 juni begint om 10.30 uur. In deze viering zal ere-lid Emeritus-Pastoor F. van Spreeuwel voorgaan. De ge-zangen worden verzorgd door het Oellandkoor. Tijdens de viering zullen het nieuwe, lichte vaandel, 4 vendels en 1 jeugdvendel en 2 peiken worden ingezegend.

Voor deze bijzondere viering zijn de communicanten en vormelingen met hun ouders uit-genodigd. Alle parochianen van Maria, Moeder van de Kerk zijn ook van harte welkom.

Voor het gilde begint de dag al vroeg. Om 07.00 uur zal de gildebode op diverse plekken in het dorp het koningschieten aankondigen door het voorlezen van de proclamatie van de overheid.

Voor de Plechtige Eucharistieviering worden de koning Jan van Tilborg en zijn gemalin Marian door het voltallige gilde aan huis afgehaald. Na de Eucharistieviering is de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk gezag. Hierna krijgen de leden en genodigden een Brabantse koffietafel aangeboden.

Om ongeveer 13.30 uur zal op de Brink het koningschieten beginnen. Nadat het gilde drie maal rond de schutsboom is getrokken, wordt de boom omlaag gehaald, waarna de huidige koning de vogel op de boom plaatst. Dan wordt, onder het roeren van de trom, de boom opgehaald.

De hoofdman ontdoet vervolgens de koning van zijn juweel. Hiermee legt hij zijn functie neer en treedt daarmee terug uit de overheid van het gilde. Hij biedt tevens zijn koningsschild aan de hoofdman aan. Aansluitend kan de wedstrijd beginnen.

De boom wordt eerst “gevrijd” door de burgemeester, mevr. M. Sijbers, namens de wereld-lijke overheid en vervolgens door ere-lid, em. pastor F. van Spreeuwel, namens de kerkelijke overheid. Alle leden zullen, na loting, beurtelings proberen de vogel van de paal te schieten. Natuurlijk wordt het een spannende wedstrijd.

De gildebroeder of -zuster die de vogel naar beneden schiet is tot het volgende koning-schieten de koning(in). Zodra de nieuwe koning is geïnstalleerd en het juweel is omhangen zullen de kerkklokken luiden.

Natuurlijk is ook iedereen op zondagmiddag 22 juni op de Brink van harte welkom om de spanning om wie koning wordt, mee te beleven.

St. Antoniusgilde ontmoet de Laan.

Op zaterdag 19 april 2014 ontmoet het St. Antoniusgilde sporters van de Laan op hun gildeterrein. Onder het motto ‘sporten, bewegen, ontmoeten’ worden o.a. tennissers en voetballers uitgenodigd om van 14.00 tot 17.00 uur kennis te maken met het St. Antoniusgilde en hun sportactiviteiten.

Op deze middag kunnen zowel het vlakschieten als het kruisboogwipschieten beoefend worden. Een natje en een droogje zijn vanzelfsprekend ook voldoende beschikbaar. Kortom, een middagje andere sporters ontmoeten in Sint Anthonis, waarbij het gilde jullie een gezellige middag kan beloven!
sporten, bewegen, ontmoeten