St. Antoniusgilde huldigt koning Louis

Zondag 25 mei 2008 vierde het gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt in St. Anthonis met de parochie het feest van het H. Sacrament. Het feest begon met een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Antonius abt. Door het “nieuwe deel” onder de kerktoren trok de stoet, voorafgegaan met tamboers, de kerk binnen om deel te nemen aan de feestelijke viering, voorgegaan door gildeheer pastoor Van Spreeuwel, en met gezangen van het gemengd koor onder leiding van Jan Brouwers. Na de viering was de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk gezag. Voordat de leden een gezamenlijke Brabantse koffietafel nuttigden bij Bos All In werd een groepsfoto gemaakt. Na afloop van de koffietafel volgde de loting voor het schieten.

Zoals gepland begon om 13.00 uur het koningschieten op de lommerrijke Brink, een unieke locatie voor het koningschieten van een gilde. Het was dan ook niet vreemd dat vele pas-santen en belangstellenden de tijd namen om het koningschieten te volgen tot de koning bekend was. Het gilde trok drie maal rond de schutsboom om zich vervolgens rond de boom op te stellen. Hierna werd de vogel op de boom geplaatst en de vertegenwoordiger van de kerk sprak een gebed uit op voorspraak van de H. Antonius Abt.

Vervolgens werd de boom “ gevrijd” door de loco-burgemeester, wethouder Roos Aben, en de heer Jan Daamen namens de kerkelijke overheid. Hierna begon voor de leden het schieten volgens schietvolgorde. Een spannende wedstrijd met vele kandidaten voor het koningschap. Na slechts 72 schoten, waarvan 58 raakschoten, was het Louis van der Zanden die zich koning 2008 mag noemen.

Nadat de Overheid zich onder de schutsboom had beraden gaf Louis op de vraag van hoofdman Jos Verbeeten om het koningschap aan te nemen, een bevestigend antwoord. Na het afleggen van de gelofte door Koning Louis van der Zanden werd hem door de hoofdman het juweel om zijn hals gehangen en werd hij door de vaandrig overvendeld. Hierna ontving de koningin de erekrans en onder het beieren van de klokken van de St. Tunnisse kerktoren trok het gilde met het nieuwe koningspaar, koning Louis en koningin Ria, naar de 2 onlangs geplaatste koningstronen voor het gemeentehuis waarin het koningspaar kon plaatsnemen. Unieke tronen op een unieke locatie.

Hier werd de erewijn geschonken en kon het koningspaar vervolgens de felicitaties in ont-vangst nemen. Het St. Antoniusgilde zette de dag voort met het gebruikelijke teren op Sacramentsdag. Koning Louis heeft de gelofte afgelegd “een goed koning te zijn door het koningschap op een waardige wijze en tot eer van het gilde in te vullen, de Caert hierbij na te leven en niets te doen in het nadeel van het gilde”. A.s. zondag zal het St. Antoniusgilde in Boxmeer aanwezig zijn bij de viering van 75 jaar Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk.

Harrie van Erp is de nieuwe koning van het St. Antoniusgilde !

Zondag 10 juni 2007 kwamen de gildebroeders en –zusters bij elkaar voor de viering van het Sacramentsfeest. Onderdeel van die viering vormt het koningschieten, voor het St. Antoniusgilde de eerste keer na de heroprichting. Om 13.30 uur startte het koningschieten op de Brink. Bij de schutsboom aangekomen trok men drie maal rond de boom. Dit is een symbolische handeling om boze geesten te verdrijven. Loco-burgemeester, mevr. Roos Aben, loste het eerste schot en namens de kerkelijke overheid probeerde Piet van Sambeek de vogel te raken. Van oudsher werd aangenomen dat de krachten van de eenvoudige gildebroeders niet toereikend konden zijn om de hooggeplaatste vogel van eventuele kwalijke elementen te bevrijden. Zowel de wereldlijke als de kerkelijke overheid moesten zich deze zondag overgeven aan de gildebroeders. Natuurlijk zal de gildeheer in 2008 niet nalaten raak te schieten. Hierna kon volgens volgorde zoals vermeld in de Caert het koningschieten beginnen. Na 118 schoten, waarvan 77 raak-schoten, werd Harrie van Erp om 15.00 uur de eerste officiele koning van het St. Antoniusgilde in de 21eeeuw. De kerkklokken berichtten de inwoners dat de nieuwe koning bekend was. Met gejuich werd de koning door gildebroeders en –zusters en het talrijke publiek op de Brink ontvangen, temeer omdat koning Harrie, eigenaar van Novy Van Erp en Fixit-Klusmarkt, garant heeft gestaan voor het vandaag gepresenteerde hoofd-vaandel.