Hoofdliedendag Den Bosch

Op zaterdag 11 oktober 2008 was de overheid van het St. Antoniusgilde vertegenwoordigd op de hoofdliedendag van de Noord-Brabantse federatie van Schuttersgilden. De dag begon traditiegetrouw met een pontificale eucharistieviering voorgaegaan door de bisschop van Den Bosch, mgr. Hurkmans. Een mis in de St. Jan is altijd al indrukwekkend, maar nu helemaal met de aanwezigheid van de verschillende gildebroeders en -zusters. Het was een kleurrijk geheel.

’s Middags hebben we mogen genieten van een prima Brabantse koffietafel en vond de jaarvergadering van de fedreratie plaats. Onze eigen hoofdman Jos Verbeeten, kroop hier in de rol van voorzitter van de federatie en gaf een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op wat komen gaat. Vermeldenswaardig voor 2009 zijn het Europees Schutterstreffen in Kinrooi en de bedevaart van het bisdom naar Rome.

Na een interessante lezing over de Brabant Collectie en bijzonder leuke optredens van een tweetal Brabantse troubadours, sloten we met een gezellige borrel een geslaagde dag af.

Overheid bezoekt Hoofdliedendag NBFS te Den Bosch

Op 27 oktober 2007 heeft de overheid ons gilde vertegenwoordigd op de jaarlijkse Hoofdliedendag van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden te Den Bosch. Al vroeg in de ochtend vertrokken we uit St. Tunnis naar onze hoofdstad, waarbij onze commandant Wiel meeging in de plaats van deken-gildebode Thijs die verhinderd was. In Den Bosch begon de dag met een eucharistieviering in de St. Jan; een indrukwekkende plechtigheid, die zeer goed verzorgd was door het St. Jorisgilde uit Goirle. Hier hebben we natuurlijk ook het kostbare drieluik bewonderd dat ooit vanuit onze eigen dorpskerk naar de kathedraal is verhuisd (zie foto’s).

Tegen het middaguur begon de vergadering van de NBFS in het provinciehuis, voorgezeten door de federatievoorzitter, onze eigen hoofdman Jos. Dit jaar, zo meldde hij trots, met een nieuwe hoed en nieuwe kleuren, en wel die van het heropgerichte St. Antoniusgilde uit St. Tunnis. Met een warm applaus werden we welkom geheten in de gemeenschap van Brabantse schuttersgilden!

Wat volgde was een interessante middag waarbij verschillende onderwerpen aangaande de Brabantse gildes aan bod kwamen en waar tevens het provinciebestuur liet zien wat zij voor Brabant wil betekenen. Dit alles werd afgewisseld met optredens van Brabantse zangers en natuurlijk werd ook de inwendige mens niet vergeten! Voor de overheid was dit een interessante en leerzame dag, waarbij we vooral ook de gelegenheid hebben gekregen om contacten met andere gildes aan te halen en ons gildenetwerk zo uit te breiden.

Voor foto’s klik op: Hoofdliedendag