Scouting en St. Antoniusgilde hebben elkaar gevonden

Donderdagavond 24 oktober ondertekenden de voorzitter van Stichting Sint Patrick, Gerrit Verdijck, en de hoofdman van het gilde van het

Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt, Jos Verbeeten, een huurovereenkomst waardoor het gilde in de wintermaanden voor meerdere jaren gebruik kan maken van blokhut “De Hoefse Hut”. Het gilde heeft hier een onderkomen gevonden waar het op donderdagavond kan vlakschieten. Een uitstekende locatie die gelegen is naast het gildeterrein. Het gilde en de scouting werken al langer in goede samenspraak samen. 4 Winterperiodes kreeg het gilde al toestemming om in de blokhut te schieten. Gildeleden verlenen regelmatig hand- en spandiensten voor de scouting.
img-ondertekening-huurcontract het gilde-scouting-scouting sint patrick-24-10-2013 img-ondertekening-huurcontract het gilde-scouting-scouting sint patrick-overhandigen-sleutel 24-10-2013

acheter cialis