Spanning op de Brink in St. Anthonis

De schutters van het gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt gaan op zondag 29 mei strijden om het koningschap.

Er is spanning onder de leden want er zijn meerdere kandidaten die de (nieuwe) koning van het gilde willen worden. Sommigen hebben kenbaar gemaakt tot het uiterste door te willen gaan. Het vervullen van het koningschap is een eer. De Caert geeft de functie van de koning weer: “De koning moet bij alle vergaderingen en gebeurtenissen van het gilde aanwezig zijn. De gildekoning is van onbesproken gedrag en bestuurt en regeert niet. De koning is het gezag, maar hij oefent dit niet uit; hij is symbool van het gezag. Hij draagt het juweel en betreedt als eerste het gildehuis en wordt als eerste bediend. De koning draagt de eer en de waardigheid van het St. Antoniusgilde”.

De wens om koning te worden is dit jaar extra groot want de nieuwe koning wordt een jubileum-koning. In januari is het 10 jaar gelden dat het gilde zich na de heroprichting presenteerde en in de parochiekerk de eerste leden werden geïnstalleerd door het afleggen van de eed van trouw. Volgend jaar wordt dit jubileum natuurlijk gevierd. Ook de gemeenschappen van St. Anthonis en Ledeacker kunnen hier aan deelnemen. Maar voor het zover is moet eerst de vogel geschoten worden. En dat vergt tijd en spanning. Scheidende koning Maria van Erp heeft er, volgens goed gebruik, voor gezorgd dat de nieuwe vogel er prachtig uitziet.

Voor het gilde begint op 29 mei de dag al vroeg. Om 07.30 uur zal de gildebode op diverse plekken in het dorp het koningschieten aankondigen door het voorlezen van de proclamatie van de overheid. Voor de Plechtige Eucharistieviering van 10.30 uur worden koning Maria van Erp en haar prins-gemaal door het voltallige gilde afgehaald. Na de Eucharistieviering is de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk gezag. Hierna krijgen de leden en genodigden een Brabantse koffietafel aangeboden.

Om ongeveer 13.30 uur zal op de Brink het koningschieten beginnen. Nadat het gilde drie maal rond de schutsboom is getrokken, wordt de boom omlaag gehaald, waarna de huidige koning de vogel op de boom plaatst. Dan wordt, onder het roeren van de trom, de boom opgehaald. De hoofdman ontdoet vervolgens de koning van het juweel. Hiermee legt hij de functie neer en treedt daarmee terug uit de overheid van het gilde. De scheidende koning biedt tevens zijn koningsschild aan de hoofdman aan.

Aansluitend kan de wedstrijd beginnen nadat de pastoor een gebed op voorspraak van H. Antonius Abt, de schutspatroon, heeft uitgesproken. Er wordt gebeden dat het ‘schot van geluk’ een goede koning zal aanwijzen. De boom wordt eerst “gevrijd” door burgemeester Sijbers, namens de wereldlijke overheid en vervolgens door pastoor Van der Sluis, namens de kerkelijke overheid. Daarna zullen de leden, na loting, beurtelings proberen de vogel van de paal te schieten. Natuurlijk wordt het een spannende wedstrijd.

De gildebroeder of -zuster die de vogel naar beneden schiet is tot het volgende koning-schieten de koning. Zodra de nieuwe koning is geïnstalleerd en het juweel is omhangen zullen de kerkklokken luiden. Aansluitend zal burgemeester Sijbers, namens het gemeentebestuur, de erewijn aanbieden. Pas daarna mag de nieuwe koning de felicitaties van alle gildebroeders en –zusters en de belangstellenden in ontvangst nemen.

Iedereen is op zondagmiddag 29 mei op de St. Tunnisse Brink van harte welkom om de spanning om wie koning wordt, mee te beleven.