St. Antoniusgilde en Oellandkoor in Sint Jan

[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20160508 Gilde Den Bosch“]

Op zondag 8 mei (Moederdag) zullen het St. Antoniusgilde en het Oellandkoor uit St. Anthonis, op uitnodiging, de Plechtige Mariaviering van 11.45 uur in de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch opluisteren.

De maand mei wordt van oudsher ook wel Mariamaand genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus. Eeuwen lang al gaan mensen in de Sint Jan steun zoeken bij Maria, bidden daar stil, in Haar kapel. Dat is in het bijzonder het geval in de mei-maand.

Het Oellandkoor heeft zich voorbereid om een aantal Maria-liederen, al dan niet meerstemmig, ten gehore te brengen. Ook zingt het koor, met begeleiding van een ensemble van Muziekvereniging Sint Cecilia, delen uit de Antoniusmis van wijlen dorpsgenoot Jo de Jong. Volgens traditie wordt aan het slot van de plechtige viering het lied van de Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch gezongen.

Op 8 mei is de sluiting van de de tentoonstelling Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie. Deze tentoonstelling vormde vanaf 12 februari het hoogtepunt van een internationale culturele manifestatie waarmee het 500ste sterfjaar van het genie Jeroen Bosch groots en feestelijk is herdacht in zijn geboortestad. Bij de opening van deze tentoonstelling door koning Willem-Alexander was het St. Antonius-gilde genodigd aanwezig en mocht die dag bij het vertrek van de majesteit uit de stad een erehaag vormen.

Er worden in het weekend van 7-8 mei zeer veel bezoekers in ’s-Hertogenbosch verwacht om op de laatste dag nog een bezoek aan de tentoonstelling te brengen. Velen zullen ook naar deze stad komen om de Maria-viering in de Sint Jan bij te wonen. De broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch heeft gevraagd of de vendeliers na afloop van de viering buiten de Sint Jan een vendelgroet willen brengen.

Het St. Antoniusgilde en het Oellandkoor zijn niet voor het eerst samen in de Sint Jan. In oktober 2010 bij de jaarlijkse Hoofdliedendag van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden hebben zij samen de viering opgeluisterd. De gildebroeders en –zusters van het St. Antoniusgilde en de leden van het Oellandkoor hopen op 8 mei ook inwoners van de gemeente Sint Anthonis in de Sint Jan te mogen begroeten.
Foto Parade met Oellandkoor

Bijlage: Foto van het gilde en het koor in 2010 op de Parade (Foto: Gerrit van Kempen)
traditiegilde