Antoniusfeest met beëdiging nieuw lid

[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20160117 Antoniusfeest”]

Zondag 17 januari a.s. viert het St. Antoniusgilde patroonsfeest.
Om 10.30 uur is er een Plechtige Eucharistieviering in de kerk van de Heilige Antonius Abt waarin vanzelfsprekend het St. Antoniusgilde aanwezig is.
Tijdens deze viering zal het aspirant lid Gerrit Wientjes officieel geïnstalleerd worden als gildebroeder door het afleggen van de eed van trouw.
Na het afleggen van de eed krijgt de nieuwe gildebroeder het Antoniusinsigne opgespeld en is hij volwaardig lid.

De gildeheer, pastoor Norbert van der Sluis, zal tijdens de viering het nieuwe kroontje voor de koningin zegenen. Het door edelsmid Noud Peters gemaakte kroontje, een uniek zilveren kunstwerk, bevat de elementen in het zilver van het St. Antoniusgilde, zoals het Tau-teken, de groene malagiet, het beslag van de rand en zirconia’s. Ook het juweel of wel het koningsschild en de borstplaten van de leden van de overheid kennen deze elementen.

Na afloop van de Eucharistieviering zal, bij goed weer voor de kerk, de overvendeling plaatsvinden van de koning, het kerkelijke en wereldlijke gezag. Iedereen is van harte uitgenodigd in deze Plechtige Eucharistieviering aanwezig te zijn.

Aansluitend aan de Eucharistieviering is het teren (eten en drinken) voor leden. Het eten en drinken rond het Antoniusfeest stamt uit vroeger tijd.
In “De Caert”, het huishoudelijk reglement van het gilde, zijn algemene richtlijnen gegeven voor het teren. Hoe dit patroonsfeest in St. Anthonis vroeger gevierd werd lezen we in de herdenkingsuit-gave in 1977 ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de parochie van de Heilige Antonius Abt. Pater C.P.M. Goossens o.f.m. meldt daarin o.a. het volgende:
“De feestdag van de parochiepatroon werd nog na de laatste wereldoorlog als zondag gevierd. Vroeger gold hij kerkelijk als een verplichte feestdag. De eerste dag van de grote kerkelijke feesten als Kerstmis, Pasen en Pinksteren, gold bij de oudere mensen als een hoogdag, waarop het ongepast geacht werd een herberg te bezoeken. Het zondagsborreltje werd pas daags daarna gedronken. Ook de feestdag van St. Antonius werd tot het begin van de deze eeuw (=vorige eeuw) als hoogdag beschouwd. Op 18 januari werd dan de schade ingehaald. Antonius had het zijne op de 17e gehad, op de 18e werd het “varken” gevierd. Vaak kwam dan ook de familie over en werd de tijd gekort met eten en drinken en met kaartspel.”

Het Antoniusfeest op 17 januari wordt voor de leden van het St. Antoniusgilde een gezellige dag! Volgend jaar zal het gilde het tweede lustrum na de heroprichting vieren.