Koningschieten op de Brink in St. Anthonis

Op zondag 7 juni a.s., op de viering van Sacramentsdag, is het jaarlijkse koningschieten en teren van het Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt. Voor het gilde één van de hoogtepunten van het jaar. Want wie wordt de nieuwe koning van het gilde, wie wordt de 9e koning?

De koning is de belangrijkste persoon bij het gilde. Zonder koning kan een gilde niet naar buiten treden en mag het vaandel niet worden gezwaaid. De koning draagt de eer en de waardigheid van het St. Antoniusgilde. Hij moet bij alle vergaderingen en gebeurtenissen van het gilde aanwezig zijn. Om 07.00 uur zal de gildebode op diverse plekken in het dorp het te koningschieten aankondigen door het voorlezen van de proclamatie van de overheid. Een tamboer zal hem vergezellen.

Om 09.45 uur gaat het gilde het koningspaar Wiel en Corrie Peeters, zoals gebruikelijk, aan huis, Noordkant 18 A, afhalen. Om 10.30 uur is de Eucharistieviering met Gilde-eer. Na afloop van de viering is de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk gezag en vervolgens is er voor de leden een Brabantse koffietafel.

Om ongeveer 13.00 uur begint op de Brink de ceremonie van het koningschieten. Nadat het gilde drie maal rond de schutsboom is getrokken, wordt de boom omlaag gehaald, waarna de huidige koning, Wiel Peeters, de vogel op de boom plaatst. Dan wordt, onder het roeren van de trom, de boom opgehaald. De hoofdman ontdoet vervolgens de koning van het juweel. Hiermee legt de koning zijn functie neer en treedt daarmee terug uit de overheid van het gilde. Hij biedt tevens zijn koningsschild aan de hoofdman aan. Aansluitend kan de wedstrijd beginnen.

Alleen de leden die geïnstalleerd zijn en de eed hebben afgelegd mogen aan het koningschieten deelnemen. De boom wordt eerst “gevrijd” door de burgemeester, namens de wereldlijke overheid en vervolgens door de pastoor, Norbert van der Sluis, namens de kerkelijke overheid. Daarna zullen de leden, na loting, beurtelings proberen de vogel van de paal te schieten. Natuurlijk wordt een spannende wedstrijd. De gildebroeder of -zuster die de vogel naar beneden schiet is tot het volgende koning-schieten de koning(in). Bij het laatste koningschieten waren slechts 77 schoten gelost. Al na 61 raak-schoten viel de vogel naar beneden.

Zodra de nieuwe koning is geïnstalleerd en het juweel is omhangen zullen de kerkklokken luiden. Natuurlijk is iedereen op zondagmiddag 7 juni op de Brink van harte welkom om de span-ning om wie koning wordt, mee te beleven. Er is beslist een gezellige sfeer op de St. Tunnisse Brink.