Het St. Antoniusgilde sluit het zomerseizoen af

Op de laatste donderdagavond van de zomercompetitie wipschieten op het gildeterrein vond de prijsuitreiking plaats van de onderlinge competitie. Aan deze competitie namen ook gilde-broeders deel van het St. Matthiasgilde uit Oploo.

De eerste prijs was gewonnen door Theo Sommers van het gilde uit Oploo, de tweede prijs was voor onze eigen gildebroeder Rinie Bloemen en de derde prijs was ook voor een gildebroeder uit Oploo, Gerrit Ermers. Het was de afsluiting van een gezellige competitie. De deelname van enkele gildebroeders uit Oploo tekent de sfeer van broederschap.

Op zondag 28 september was de afsluiting van het zomerseizoen. Onder heerlijke zonne-stralen, grote belangstelling van de partners en volop gezelligheid sloot het gilde het zomer-seizoen af. Zoals gebruikelijk was er die middag een interne wedstrijd. De winnaar was, niet voor de eerste keer, Rinie Bloemen met 14 punten. Omdat er drie schutters waren met een gelijk aantal punten moest dit drietal kampen waarna Arno Rombouts tweede werd, Marcel Hermans werd derde en de vierde plaats was voor Ad van de Vorst.
Rinie Bloemen kampioen wipschieten

Hoofdman Jos Verbeeten overhandigde de wisselbeker aan Rinie Bloemen. In zijn toespraak heette hij pastoor Norbert van der Sluis, die een kijkje kwam nemen en de sfeer binnen het St. Tunnisse gilde wilde proeven, bijzonder welkom. Hij dankte ook de dames die zich heb-ben ingezet voor de totstandkoming van het nieuwe vaandel en de aanpassing van de zilver-hesjes. Een lekkere barbecue, een koel drankje, gezellig kletsen zorgden voor een sfeervolle afsluiting van het seizoen.

Met ingang van 2 oktober is het elke donderdagavond, van 19.00 uur tot 21.30 uur, vlak-schieten in de blokhut. Belangstellenden zijn van harte welkom.