Viering 750 jaar Sacramentsdag en koningschieten

Onze kerk kent zeven sacramenten, tekenen van Gods nabijheid. Ze drukken in woorden, tekens en gebaren uit wat je voor een deel niet kunt zien: de aanwezigheid en het werken van God in het leven van mensen. Het zijn ontmoetingsmomenten met Jezus Christus.

De Eucharistie (dankzegging) is bron en hoogtepunt van ons katholieke geloof. Het sterven en verrijzen van Christus leeft voort in de “offermaaltijd des Heren”, de heilige Mis. In de Eucharistie (de communie) is Christus zelf aanwezig onder de gedaanten van brood en wijn en daarmee hét voedsel voor ons leven.Van alle sacramenten wordt het Heilig Sacrament des Altaars met de meeste luister omge-ven. Met muziek, bloemen, kaarslicht en kostbare materialen zoals goud en zilver wordt Christus’ aanwezigheid in de Eucharistie geëerd. Het gebruik om de heilige hostie ter aanbidding uit te stellen en in processie rond te dragen is in de dertiende eeuw ontstaan. Dat is onder andere te danken aan de heilige Juliana de Cornillon, afkomstig uit Luik. In een visioen zou Christus aan deze Augustines hebben gevraagd de devotie tot het Heilig Sacra-ment te verspreiden. Juliana spande zich in om deze wens te vervullen en mede door haar toedoen stelde paus Urbanus IV in 1264 het feest van Sacramentsdag in. Aan Thomas van Aquino vroeg hij om passende hymnen en gebeden te maken. Dit jaar is het dus 750 jaar geleden dat Sacramentsdag door de Paus werd uitgeroepen tot een Feest voor de hele universele kerk.

Om het Heilig Sacrament te kunnen tonen werden aanvankelijk reliekschrijnen gebruikt. Later werden monstransen ontworpen (monstrare = tonen). Door middel van een dubbele, gouden ring –de lunula- wordt de hostie geplaatst in het centrum van de monstrans. Bekend is de torenmonstrans, langwerpig van vorm, wijzend naar de hemel en door zijn pinakels, beeldjes en nissen gelijkend op een gotische kathedraal. Ook bekend is de zonne- of stralen-monstrans.

Naast een religieus feest is Sacramentsdag ook een cultuurhistorisch feest (denk aan bloem-tapijten op vele plaatsen, deelname van gilden en muziekgezelschappen). Bij de processies hebben de schutters van oorsprong een belangrijke taak: het beschermen van het Allerheiligste.

Het gilde van St. Anthonis draagt de naam: Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt. De verering voor het Heilig Sacrament is in het verleden in dit dorp ook aanleiding geweest voor de naamgeving van het gilde. Sacramentsdag is ook voor het gilde een feestdag. Het is dan ook vanzelfsprekend dat tijdens de viering van Sacramentsdag op zondag 22 juni in de kerk van St. Anthonis 750 jaar instelling van het Heilig Sacrament wordt herdacht.

In 2010 is de Sacramentsprocessie in St. Anthonis weer ingevoerd. Het Heilig Sacrament wordt in processie rond de Brink gedragen. Dit jaar heeft de processie dus een bijzonder karakter.

De Plechtige Eucharistieviering met gilde-eer en een processie op zondag 22 juni begint om 10.30 uur. In deze viering zal ere-lid Emeritus-Pastoor F. van Spreeuwel voorgaan. De ge-zangen worden verzorgd door het Oellandkoor. Tijdens de viering zullen het nieuwe, lichte vaandel, 4 vendels en 1 jeugdvendel en 2 peiken worden ingezegend.

Voor deze bijzondere viering zijn de communicanten en vormelingen met hun ouders uit-genodigd. Alle parochianen van Maria, Moeder van de Kerk zijn ook van harte welkom.

Voor het gilde begint de dag al vroeg. Om 07.00 uur zal de gildebode op diverse plekken in het dorp het koningschieten aankondigen door het voorlezen van de proclamatie van de overheid.

Voor de Plechtige Eucharistieviering worden de koning Jan van Tilborg en zijn gemalin Marian door het voltallige gilde aan huis afgehaald. Na de Eucharistieviering is de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk gezag. Hierna krijgen de leden en genodigden een Brabantse koffietafel aangeboden.

Om ongeveer 13.30 uur zal op de Brink het koningschieten beginnen. Nadat het gilde drie maal rond de schutsboom is getrokken, wordt de boom omlaag gehaald, waarna de huidige koning de vogel op de boom plaatst. Dan wordt, onder het roeren van de trom, de boom opgehaald.

De hoofdman ontdoet vervolgens de koning van zijn juweel. Hiermee legt hij zijn functie neer en treedt daarmee terug uit de overheid van het gilde. Hij biedt tevens zijn koningsschild aan de hoofdman aan. Aansluitend kan de wedstrijd beginnen.

De boom wordt eerst “gevrijd” door de burgemeester, mevr. M. Sijbers, namens de wereld-lijke overheid en vervolgens door ere-lid, em. pastor F. van Spreeuwel, namens de kerkelijke overheid. Alle leden zullen, na loting, beurtelings proberen de vogel van de paal te schieten. Natuurlijk wordt het een spannende wedstrijd.

De gildebroeder of -zuster die de vogel naar beneden schiet is tot het volgende koning-schieten de koning(in). Zodra de nieuwe koning is geïnstalleerd en het juweel is omhangen zullen de kerkklokken luiden.

Natuurlijk is ook iedereen op zondagmiddag 22 juni op de Brink van harte welkom om de spanning om wie koning wordt, mee te beleven.