Jan van Tilborg nieuwe koning St. Antoniusgilde

In een bijzonder prettige sfeer is op zondag 2 juni het koningsschieten van het St. Antonius-gilde verlopen.

’s Morgens vroeg zorgden de deken-gildebode en een tamboer voor het aanzeggen van het koningschieten. Dit geschiedde door het houden van een rondgang door het dorp. De gilde-bode en tamboer trokken naar enkele centrale plaatsen om de speciale dag aan te kondigen. Na het tromgeroffel werd door de gildebode met luide stem een proclamatie van de overheid voorgelezen: dit behelsde een kort programma van de dag. Intussen waren andere gilde-leden bezig het schietterrein in orde te brengen.

Na het ophalen van het koningspaar was het gilde aanwezig in de Eucharistieviering.

Tijdens deze viering was er de sacramentsprocessie waarbij het Allerheiligste in een mon-strans op plechtige wijze door de pastoor/gildeheer Roland Kerssemakers rond de Brink werd gedragen.

Voor de leden en genodigden was er aansluitend bij de 3 Burgemeester een uitstekend ver-zorgde Brabantse koffietafel.

Om 13.30 uur begon het koningschieten op de lommerrijke Brink. De warme zonnestralen tussen het frisgroene blad van de bomen op de Brink zorgden mede voor een zeer sportieve wedstrijd.

Na een spannende wedstrijd onder grote publieke belangstelling van dorpsgenoten en pas-santen was het uiteindelijk Jan van Tilborg die de vogel omlaag schoot. Na 125 schoten was gilde-broeder Jan de nieuwe koning van het St. Antoniusgilde. Op de vraag van hoofdman Jos Verbeeten bij de installatie wie zijn koningin zou zijn antwoordde de nieuwe koning volmondig: “Natuurlijk mijn Marian”.

jan en Marianas  tilborg

Na de installatie werd door het gemeentebestuur de erewijn geschonken waarna de koning en zijn koningin de gelukwensen in ontvangst mochten nemen. De kerkklokken galmden intussen over het dorp en stelden zo de inwoners in kennis van de nieuwe koning.

Nadat koning Jan en koningin Marian de felicitaties in ontvangst hadden genomen was er op de Brink voor de gildebroeders en –zusters nog een gezellig samenzijn.

Meer foto’s van het koningschieten vind je hier: Koningschieten 2013

levitra