Rinie Bloemen winnaar in Boekel

Als gastgilde heeft  het St. Antoniusgilde op 26 mei deelgenomen aan de Kringdag “Peelland” te  Boekel, georganiseerd door het Sint Agatha gilde. Het was de gastgilden niet  toegestaan deel te nemen aan de wedstrijden van de kring “Peelland”. Voor deze  gilden was er een afzonderlijke wedstrijd. Er was een extra schietmast geplaatst  waar elk gastgilde met 5 personen op een vogel mocht schieten. Uiteindelijk werd  gildebroeder Rinie Bloemen van het St. Antoniusgilde de winnaar bij deze vrije  internationale wedstrijd van gastgilden.