Witte bonen voor nieuwe leden op de najaarsvergadering

Op 15 november 2007 vond de jaarlijkse najaarsvergadering van het St. Antoniusgilde plaats. Dit is de vergadering ter voorbereiding op het Antoniusfeest in januari. Op dat patroonsfeest worden eventuele nieuwe gildebroeders of -zusters geïnstalleerd door de eedaflegging tijdens de mis in onze dorpskerk. Maar voordat er tot installatie kan worden overgegaan, mogen alle al geïnstalleerde gildebroeders en -zusters stemmen over toelating van de nieuwe leden.

Hiervoor kent het gilde een mooie oude traditie: er wordt namelijk gestemd met witte en bruine bonen! Aldus geschiedde en gezien het grote aantal voordrachten, heeft de gildebode heel wat meters door de zaal af moeten leggen om de bonen uit te delen en weer op te halen!

De vergadering heeft de volgende personen toegelaten als gildebroeder danwel gildezuster: – Hetty Arts – Riny Arts – Wiel Guzowski – Nellie de Hoog – Noud van Lankveld – Jan van Tilborg – Theo Verstegen – Louis van der Zanden – Mia van der Zanden

De overheid en alle leden van de broederschap feliciteren hen van harte met hun toelating! Op het Antoniusfeest van 20 januari aanstaande zullen zij tijdens de eucharistieviering hun eed van trouw aan het gilde afleggen.

Voor foto’s klik op: Najaarsvergadering