Verslag jaarvergadering

21 februari 2008
Op donderdag 21 februari vond de voorjaarsledenvergadering van het St. Antoniusgilde plaats in Herberg Urena, de locatie waar in de wintermaanden op donderdagavond het vlakschieten plaatsvindt.

Er was een goede opkomst en er heerste een heel prettige sfeer. De hoofdman vertelde in zijn openingswoord dat dit de eerste vergadering was na een vol kalenderjaar sinds de oprichting. De bekers en medailles die op een tafel stonden uitgestald, waren het aantoonbaar bewijs dat het goed gaat met het gilde.“We staan fier overeind”, aldus de hoofdman “en ieder draagt daar zijn steentje aan bij. Er is een gilde opgestaan dat met het aantal leden er soms ook al bovenuit steekt”.De gebruikelijke agendapunten, zoals jaarverslag, financiën en activiteitenplanning, werden behandeld.

Tijdens de vergadering werd verslag gedaan van het gesprek van de deken-schatbewaarder en de deken-schrijver met wethouder Bos voor een perceel grond waarop het gilde een gildehuis wil realiseren. Het gilde wil graag langs de blokhut van de scouting een gildehuis bouwen.

In 2008 zullen de leden zich speciaal inzetten voor het ouderen van het zorgcentrum“Op ’t Hoogveld”. De afspraak is gemaakt dat de leden in de zomermaanden op donderdagavond er met een bewoner op de duo-fiets op uittrekken. Op 3 april gaat het gilde bij het zorgcen-trum op bezoek en ook zal men medewerking verlenen aan de avondwandeldriedaagse in september. Op zondag 25 mei vindt het Sacramentsfeest plaats met het Koningsschieten.

Op 1 juni is de grootse viering van het 75-jarig bestaan van de Kring van gilden uit het Land van Cuijk. Deze gildedag wordt gehouden in Boxmeer. Verder zal het gilde aanwezig zijn bij de jubileumviering van het St. Barbaragilde in St. Hubert en op de vrije gildedag in Maas-hees. Een ander hoogteput is de deelname aan het Landjuweel, 7 september in Oisterwijk. Ook zal het gilde aanwezig zijn op Koninginnedag, de processie naar Handel en de Aller-zielenviering. In maart zullen de leden met een interne wedstrijd het vlakschietseizoen afsluiten en in september vindt het interne kampioenschap wipschieten plaats.