Verslag Antoniusfeest

20 januari 2008
In een goed gevulde kerk vierde de parochie op zondag 20 januari in een plechtige Eucharistieviering het patroonsfeest van de parochie. Vanzelfsprekend was ook het St. Antoniusgilde aanwezig. Om 09.30 uur werden koning en koningin bij hun woning aan de Molenstraat door het gilde afgehaald om vervolgens tijdig in de kerk aanwezig te kunnen zijn. De mis werd opgeluisterd door het parochieel gemengd koor samen met een ensemble van harmonie St. Cecilia, dat de door de Jo de Jong gecomponeerde Antoniusmis ten gehore bracht. In zijn overweging ging pastoor Van Spreeuwel in op de betekenis van de afbeeldingen op het vaandel, aan de ene zijde de beeltenis van St. Antonius Abt en aan de andere zijde een monstrans met het heilig Sacrament, alsmede op de betekenis van het rad van Catharina op de vaandelstok. Verder ging hij in op de straatnamen rond het Antoniuspark die verband houden met het leven van de heilige Antonius. De pastoor spoorde het gilde aan om het oude gebruik van“köpkesmert” weer te activeren. Na de voorbeden werd door de pastoor het vaandel ingezegend. Ook werden de borstschilden, gemaakt door edelsmid Noud Peters, voor de leden van de overheid en twee kruisbogen ingezegend. Van deze 4 borstschilden is een schild door de edelsmid geschonken. Aan het einde van de viering werd door 8 leden (zie nieuwsbericht hieronder) de eed van trouw afgelegd. Na afloop vond buiten de overvendeling plaats van koning, koningin, kerkelijk en wereldlijk gezag. Tot slot gaven de 3 vendeliers op het grasveld van de Brink een vendeldemonstratie. Ondanks de sterke wind konden zij hun vorderingen aan het publiek tonen.

Na afloop van het officiële gebeuren was er voor de leden en genodigden een uitstekend verzorgde Brabantse koffietafel in Grand-café Bos en volgde het teren. Tijdens de koffietafel konden de leden het prachtige schild van koning Harrie van Erp bewonderen met de diverse afbeeldingen, voorstellende het actieve leven van de koning. Op de achterzijde van het schild is een zeer persoonlijke en ontroerende tekst van de koning over zijn overleden moeder en zus ingegraveerd. Ook dit prachtige koningschild is gemaakt door onze plaatselijke edelsmid.