St. Antoniusgilde stelt de nieuwe Caert vast

22 maart 2007
Tijdens een levendige bijeenkomst hebben de leden van het St. Antoniusgilde hun nieuwe Caert (huishoudelijk reglement) vastgesteld. Nu het gilde opnieuw ontwaakt is, is er vanzelfsprekend een nieuw reglement nodig, waarin aanvullend op de wettelijk verplichte en al vastgelegde statuten, de spelregels voor de organisatie, de gebruiken en overige van belang zijnde onderdelen zijn vastgelegd.

Bij het samenstellen van deze nieuwe Caert is gebruik gemaakt van de oude reglementen uit 1684 en 1927. Gepoogd is zoveel mogelijk in stand te houden van de oude tradities en gebruiken die een broederschap kenmerken en tegelijkertijd zijn deze tradities en gebruiken ingepast in de maatstaven van onze hedendaagse maatschappij. Tevens sluiten wij in deze Caert aan op de in de afgelopen eeuwen ontwikkelde standaard-gebruiken van de Brabantse schuttersgilden, zoals herkenbaar in de regelgeving rondom het lidmaatschap, de organisatie en de diverse activiteiten van het gilde.