St. Antoniusgilde bezoekt zorgcentrum

St. Antoniusgilde opent seizoen met bezoek aan zorgcentrum en trekt er met de bewoners op uit. Met een bezoek aan het zorgcentrum “Op ’t Hoogveld” heeft het St. Antoniusgilde het seizoen 2008 geopend. Op donderdag 3 april j.l. verzamelden de gildebroeders en–zusters zich in de omgeving van het zorgcentrum om vervolgens onder leiding van de commandant en in door de tamboer aangegeven marstempo via de hoofdingang naar binnen te gaan.

Op het Plein aangekomen wachtten de bewoners om vervolgens zichtbaar te genieten van datgene wat de gildebroeders en –zusters bij zich hadden. Veel belangstelling was er voor de gildeattributen: het vaandel, de pieken en vooral het oude gildezilver. Ook het juweel kende veel belangstelling. Na een begroeting door hoofdman Jos Verbeeten gaf deken-schatbewaarder Arno Rombouts een uiteenzetting over het ontstaan en de (oude) gebruiken van het gilde. Aansluitend werd er binnen een vendeldemonstratie gegeven. Vanwege ruimtegebruik kon alleen vendelier Theo Verplak de kunst van het vendelen laten zien. Het gilde heeft de bewoners van het zorgcentrum aangeboden in de zomermaanden, op donderdagavond, met een bewoner er met de duo-fiets op uit te trekken.

Het is de bedoeling dat men, afhankelijk van de wens van de bewoner, een tocht door het dorp of omgeving maakt om, na een pauze bij de gildebroeders en–zuster bij het wipschieten en het gebruik van een kop koffie of een glaasje fris, weer naar het zorgcentrum terugkeert. Bewoners die daarvoor belangstelling hebben kunnen zich in het zorgcentrum opgeven waarna de afspraak wordt gemaakt.