Rabobank schenkt St. Antoniusgilde € 1.000,-

De Rabobank heeft op 4 oktober 2007 ons gilde een bedrag van €1.000,-geschonken als bijdrage uit het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid. Op de ledenvergadering van de afdeling Sint Anthonis van de Rabobank hield onze hoofdman een wervende speech, waarbij hij de nadruk legde op de bijdrage die ons gilde geeft aan de leefbaarheid van onze gemeenschap. Naast ons gilde presenteerden zich ook nog 6 andere gegadigden voor een bijdrage uit het genoemde fonds. Door middel van stemming heeft de ledenvergadering ons gilde het bedrag van €1.000,- toegewezen, waarvoor wij de Rabobank en haar leden dankbaar zijn! Dit bedrag zullen wij inzetten ten behoeve van de verdere opbouw van ons gilde na de heroprichting van vorig jaar. De overheid zal zich binnenkort buigen over een goede bestemming voor het verkregen bedrag en dit aan de leden communiceren.