Koningschieten 2011: Maria van Erp koningin van het St. Antoniusgilde

Zondag 26 juni 2011 was voor het gilde de jaarlijkse feestdag: Sacramentsdag en het koningschieten. De dag begon om 07.00 uur met de aankondiging (voorlezen van de proclamatie) door de gildebode, met ondersteuning van een tamboer, op diverse plaatsen in het dorp. Na samenkomst werd het koningspaar, koning Marcel van Erp en zijn koningin Maria, afgehaald om op te trekken naar de parochiekerk voor de Plechtige Eucharistieviering met Sacramentsprocessie. Toen het gilde door het laantje naar de kerk liep werd ter hoogte van het restaurant “De drie Burgemeesters”, waar de eigenaar Robert van Kol, die onlangs was overleden, lag opgebaard, een minuut stil gestaan om deze parochiaan een eerbetoon te bewijzen. Door halt te houden bij het restaurant, een kwartslag linksom te draaien, de vaandels te neigen en een minuut stilte te houden werd stilgestaan bij dit plotselinge overlijden en trieste gebeuren binnen de dorpsgemeenschap.

Na de viering met de Sacramentsprocessie was vóór de kerk het traditionele overvendelen, waarbij op een symbolische wijze de trouw aan de kerkelijke overheid werd bevestigd. Hierna namen de gildebroeders en–zusters deel aan een uitstekend verzorgde en smaakvolle koffietafel in Eeterij & Zalencentrum De Omhelzing, sinds kort gevestigd aan de Brink, waar alle leden van genoten. Rond 13.30 uur trok het gilde op naar de schutsboom op de Brink voor het koningschieten. Een en ander ging gepaard gaan met het uitvoeren van de gebruikelijke gilderituelen. De boom werd eerst gevrijd door de burgemeester mevr. M. Sijbers en pastoor/gildeheer R. Kerssemakers. Daarna begon het schieten. Zeer vele belangstellenden waren rond het grasveld verzameld en genoten van de spanning.

De schutters hadden 142 schoten nodig, waarvan 94 schoten raak, om de vogel naar beneden te halen. Uiteindelijk was het Maria van Erp die het laatste stukje van de vogel eraf schoot. Maria was laatstelijk de echtgenote van koning Marcel van Erp. Al haar schoten hadden de vogel geraakt. Met haar echtgenoot Marcel, de laatste koning van het gilde, aan haar zijde en de overige gildebroeders en –zusters, verklaarde koningin Marie van Erp tijdens de ceremonie luid dat zij “haar best zal doen met de hulp van God en de heilige Antonius Abt een goede koningin te zijn door het koningschap op een waardige wijze en tot eer van het gilde in te vullen, de Caert hierbij na te leven en niets te doen in het nadeel van het gilde” . De teruggetreden Koning Marcel werd Prins-gemaal van Koningin Maria. Hoofdman Jos Verbeeten mocht de koningin vervolgens het juweel omhangen. Nadat de formaliteiten voor de installatie waren verricht en de kerkklokken luidden als teken dat er een nieuwe koningin was, werd op en bij de Koninklijke tronen voor het gemeentehuis de door het Gemeentebestuur aangeboden erewijn gedronken. Na het in ontvangst nemen van felicitaties vond het teren plaats op de Brink.