Hoofdliedendag Den Bosch

Op zaterdag 11 oktober 2008 was de overheid van het St. Antoniusgilde vertegenwoordigd op de hoofdliedendag van de Noord-Brabantse federatie van Schuttersgilden. De dag begon traditiegetrouw met een pontificale eucharistieviering voorgaegaan door de bisschop van Den Bosch, mgr. Hurkmans. Een mis in de St. Jan is altijd al indrukwekkend, maar nu helemaal met de aanwezigheid van de verschillende gildebroeders en -zusters. Het was een kleurrijk geheel.

’s Middags hebben we mogen genieten van een prima Brabantse koffietafel en vond de jaarvergadering van de fedreratie plaats. Onze eigen hoofdman Jos Verbeeten, kroop hier in de rol van voorzitter van de federatie en gaf een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op wat komen gaat. Vermeldenswaardig voor 2009 zijn het Europees Schutterstreffen in Kinrooi en de bedevaart van het bisdom naar Rome.

Na een interessante lezing over de Brabant Collectie en bijzonder leuke optredens van een tweetal Brabantse troubadours, sloten we met een gezellige borrel een geslaagde dag af.