Hetty Arts koningin van het St. Antoniusgilde in 2009

Niet één regenbui was voor het St. Antoniusgilde nodig om op zondag 14 juni 2009 op Brink het koningschieten 2009 tot een succes te brengen. Volgens traditie en overeenkomstig het bepaalde in De Caert, het huishoudelijk reglement van het gilde, vonden de dagactiviteiten plaats.

Reeds om 7 uur in de ochtend was de aankondiging van het koningschieten op diverse plekken in het dorp. De deken-gildebode, vergezeld van de tamboer waren vroeg op pad om deze bijzondere gebeurtenis aan te kondigen. Nadat het gilde het koningspaar aan huis had afgehaald werd deelgenomen aan de kerkelijke viering, een stijlvolle viering waarin alle gildeleden en het ere-lid aanwezig waren. Zowel voor als na de dienst in de kerk waren de door mevr. Bos-Peters geschonken paraplus bijzonder welkom. Een voortreffelijke Brabantse kofftietafel in “Bij de Bosjes”maakten het ochtendprogramma tot een succes.

De regen wist de gildebroeders en –zusters er niet van te weerhouden dit jaarlijkse feest te verstoren. Nadat het wereldlijk gezag in de persoon van wethouder Jeroen Willems, met een“raak-schot” de boom gevrijd had, miste de kerkelijke vertegenwoordiger, Piet van Sambeek, de vogel. Voor de weergoden geen reden om tot actie over te gaan. Goed geluimd en positief, strijdlustig ingesteld, begon de wedstrijd. Na 68 schoten was bij de winnaar bekend. Slechts 50 raakschoten waren nodig om de vogel naar beneden te krijgen. De verwachtingen werden waarheid. Geschiedenis voor en binnen het St. Antoniusgilde. Een vrouw als winnaar! Het St. Antoniusgilde mocht voor het eerst in de geschiedenis een vrouw tot koningin installeren.

Met de prins-gemaal aan haar zijde, in het bijzijn van haar zoon en haar ouders, allen lid van het gilde, verklaarde Hetty Arts-van der Zanden luid dat zij “haar best zal doen met de hulp van God en de heilige Antonius Abt een goed koningin te zijn door het koningschap op een waardige wijze en tot eer van het gilde in te vullen, de Caert hierbij na te leven en niets te doen in het nadeel van het gilde”.

Hoofdman Jos Verbeeten mocht de koningin vervolgens het juweel omhangen. Hiermede was Hetty Arts-van der Zanden de eerste koningin in de geschiedenis van het St. Antonius-gilde. Nadat de formaliteiten voor de installatie waren verricht werd op en bij de koninklijke tronen voor het gemeentehuis de ere-wijn aangeboden en genuttigd. Het St. Antoniusgilde is blij met de koningin. Aspirant koningen hebben aangekondigd de strijd om het koningschap in 2010 niet te staken. Voor de gildebroeders en–zusters was het een mooie, succesvolle viering van het Sacramentsfeest.