Gildeheer Van Spreeuwel ERELID van het gilde

Donderdag 19 februari 2009 werd de voorjaarsvergadering gehouden van het gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt. Na de opening met een christelijke groet door de hoofdman heette hij alle leden welkom. Bijzonder welkom waren de donateurs die met hun vrijwillige jaarlijkse bijdrage het gilde een warm hart toedragen.

Behalve de vaststelling van de rekening 2008 en begroting 2009 werd het jaarverslag ter goedkeuring aangeboden. De Caert, het huishoudelijk reglement, werd op enkele praktische punten aangepast. Natuurlijk kwam ook de wens voor een eigen gildehuis weer ter sprake. De agenda 2009, waarin alle activiteiten voor het gilde zijn opgenomen, werd vastgesteld. Ook zullen de gildebroeders er dit jaar weer op donderdagvond met een bewoner uit het zorgcentrum “Op’t Hoogveld” op de duo-fiets op uittrekken.

Voor sluiting van de vergadering werd afscheid genomen van de gildeheer, pastoor Frans van Spreeuwel. Pastoor Van Spreeuwel was bij de voorbereiding betrokken om het slapende gilde, eind 2006, wakker te maken. Het was zijn idee om tijdens het Antoniusfeest in januari 2007, de officiële presentatie en de eedaflegging van de eerste leden in de parochiekerk van St. Anthonis te laten plaats vinden. Zoveel als mogelijk was hij bij de activiteiten van het gilde aanwezig. Hij zegende alle gilde-attributen en op het Antoniusfeest 2008 heeft hij het nieuwe vaandel ingezegend. De gildebroeders en –zusters stelden zijn aanwezigheid steeds erg op prijs. Hoofdman Jos Verbeeten vertelde dat hij bij de oprichting een geweldige steun heeft gehad van de pastoor. “Jij was een duwer van de wedstrijd. We vinden het allemaal erg jammer dat je terug moet treden. We hebben genoten van jouw charme, humor en woorden”.

Als afscheidscadeau van de gildebroeders en –zusters overhandigde de hoofdman de gilde-heer een enveloppe met €275,00. Dit bedrag was een vrijwillige bijdrage van alle broeders en zusters van het gilde. Op het voorstel van de overheid om Frans van Spreeuwel tot erelid te benoemen reageerde de aanwezigen met een langdurig applaus. De hoofdman overhandigde erelid Frans van Spreeuwel de oorkonde en hing hem de hierbij behorende sjerp om. Ook ontving hij een prachtig album waarin opgenomen foto’s van de gebeurtenissen van het gilde waarbij hij aanwezig was en een luchtfoto van het hart van St. Tunnis: Brink, kerk en pastorie met omgeving. Een luchtfoto, gemaakt en geschonken door een neef van voormalig Deken Kerssemakers.

Frans van Spreeuwel was aangenaam verrast met het erelidmaatschap en de cadeau’s. Zijn dankwoord was serieus en met humor. Iedereen genoot nog eens van zijn spontane manier van spreken. Gildeheer Frans van Spreeuwel is er van overtuigd dat hij met een dankbaar gevoel St. Tunnis kan verlaten. Het gilde hoopt het ere-lid nog vaak welkom te mogen heten.

cialis